Kolejne spółki ograniczają zużycie energii elektrycznej

Kompania Węglowa oraz Jastrzębska Spółka Węglowa ograniczają zużycie energii elektrycznej. KW okresowo wyłącza niektóre urządzenia, w JSW ograniczeniem zasilania objęto dwie koksownie. Również Anwil we Włocławku zmniejszył pobór mocy i podjął decyzję o zatrzymaniu części instalacji, w tym produkcji nawozów i tworzyw sztucznych.

W JSW produkcję „ograniczono do minimum, aby nie doprowadzić do zniszczenia urządzeń”. Rzecznik KW z kolei zapowiedział, że ze względu na zagrożenie zużycia energii, będą wyłączane urządzenia. Niektóre z nich w tym m.in. pompy odwadniające będą włączane dopiero po godzinach szczytu.

Kazimierz Grajcarek, przewodniczący sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że rząd PO-PSL doprowadził do ogromnych zaniedbań w polskiej energetyce.

– Dzisiaj dopiero widać, że w tej sprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju obecna koalicja nie zrobiła niczego. Takiej suszy nie mamy pierwszy rok, bo przecież w zeszłym roku było podobnie. Gorąco tak jak teraz nie było, ale to trzeba przewidywać. Najważniejsza sprawa dotyczy wszystkich zbiorników retencyjnych, przeciwpowodziowych, które w razie suszy są wykorzystywane do innych celów, a dokładnie do zabezpieczenia schładzania energetyki – wskazuje Kazimierz Grajcarek.

Dziś rząd wydał rozporządzenie w sprawie ograniczenia dostaw energii. Zgodnie z nim od dziś do końca miesiąca wprowadzone będą ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej powyżej 300 kW. Dotyczy to fabryk, hut i dużych energochłonnych zakładów przemysłowych.

Już wczoraj, w związku z upałami, Polskie Sieci Elektroenergetyczne wprowadziły ograniczenia w dostawach i poborze energii w całym kraju. Ograniczenia nie obejmują odbiorców indywidualnych ani placówek takich jak szpitale.

RIRM

drukuj