fot. Monika Bilska

KGP: W policji pracuje prawie 99 tys. funkcjonariuszy

Komenda Główna Policji podliczyła ilość funkcjonariuszy pracujących w całym kraju. Na 31 grudnia 2019 roku w polskiej policji służy 98 820 policjantów. To o ponad 60 więcej, niż w tym samym czasie w poprzednim roku – powiedział rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że liczba wakatów w policji jest też mniejsza niż w tym samym czasie w 2018 roku.

Jak przekazał inspektor Ciarka, aby rzetelnie porównać stan etatowy policji na przestrzeni lat należy przyjąć konkretną datę.

„Najwłaściwszym wydaje się koniec lub początek roku, na przykład dzień 31 grudnia. Unikniemy wówczas sytuacji >>wyrywkowego<< i nierzetelnego przedstawiania danych np. porównywania stanu z lipca ze stanem ze stycznia roku poprzedzającego” – podkreślił.

„Jak wynika z danych, w 2012 roku odnotowaliśmy zarówno najwięcej odejść policjantów ze służby jak i najniższy stan zatrudnienia. Nie są więc prawdziwe sugestie, że policja obecnie boryka się z problemami kadrowymi, których wcześniej miałoby nie być” – podał.

Poinformował też, że analizując liczbę policjantów pełniących służbę 31 grudnia na przestrzeni ostatnich lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96 225 funkcjonariuszy), gdy liczba wakatów wynosiła aż 6084. Natomiast najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 roku (99 938 funkcjonariuszy).

Wskazał, że obecnie w polskiej policji służy 98 820 policjantów.

„To ponad 60 więcej, niż w tym samym czasie w poprzedzającym roku, a liczba wakatów we wszystkich wojewódzkich garnizonach policyjnych wynosi 4282 i jest mniejsza, niż w tym samym czasie w 2018 roku” – tłumaczył policjant, który ocenił, że jest to kolejny rok, kiedy sytuacja kadrowa w polskiej policji poprawia się.

Dodał, że liczba kandydatów do służby w policji jest i była duża.

„Chętnych do policji nie brakuje. Stawiamy jednak dużą wagę >>na jakość<<. W zeszłym roku przypadało prawie czterech kandydatów na jedno miejsce” – powiedział policjant, który zwrócił uwagę na to, że żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy.

„To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów” – poinformował.

Rzecznik Komendy Głównej Policji ocenił, że gdyby nie ograniczenia szkoleniowe, takie jak liczba miejsc w szkołach policyjnych, możliwości kadry nauczającej i infrastruktura szkoleniowa, policja byłaby w stanie przyjąć o wiele więcej kandydatów w 2019 roku.

„W odpowiedzi na ten stan rzeczy planujemy poprawić infrastrukturę i bazę noclegową szkół policyjnych” – zapewnił.

„Warto wyjaśnić również mity na temat stanu zatrudnienia policjantów w Komendzie Głównej Policji liczącego rzekomo kilka tysięcy etatów policyjnych. Otóż w Komendzie Głównej Policji jest 832 etatów funkcjonariuszy Policji. Zdecydowanie większość z nich jest w służbie kryminalnej i prewencji, gdzie wykonywane są czynności stricte o charakterze roboczym” – dodał.

PAP

drukuj