KE: wzrost gospodarczy Polski w 2018 r. może wynieść 4,2 proc. PKB

Komisja Europejska prognozuje, że wzrost gospodarczy Polski w 2018 r. wyniesie 4,2 proc. PKB. Przewidywania te są znacznie wyższe niż przedstawione jesienią.

W listopadzie KE podała, że wzrost PKB w tym roku wyniesie 3,8 proc. PKB. Teraz przewiduje wzrost na poziomie 4,2 proc.

Wyższe prognozy dotyczą też ubiegłego roku. Jesienią analitycy w Brukseli szacowali dynamikę PKB na poziomie 4,2 proc., a obecnie wskazują, że było to 4,6 proc.

Finansista Jerzy Bielewicz mówi, że wyższe prognozy to bardzo dobry znak. Jednak – jak dodaje – rzeczywistość gospodarcza może okazać się jeszcze bardziej optymistyczna.

– Wzrost w całym roku 2017 był na poziomie 4,6 proc. Wszystko wskazuje na to, że dynamika wzrostu PKB rośnie. Być może najwyższy wskaźnik wzrostu PKB był w IV kwartale tego roku i wynosił powyżej 5 proc. Należy więc raczej spodziewać się wyniku co najmniej tak dobrego, jak w tym roku, czyli co najmniej na poziomie 4,6 proc. wzrostu PKB. Jeśli chodzi o motory wzrostu, naturalnym jest, że w obecnej sytuacji gospodarczej konsumpcja jest takim motorem, natomiast w tej chwili również inwestycje ruszyły z miejsca – wskazuje Jerzy Bielewicz.

Komisja Europejska w raporcie wskazuje, że głównym silnikiem wzrostu w Polsce pozostaje konsumpcja prywatna. KE przewiduje, że w 2018 roku postępować będzie odbudowa inwestycji dzięki odbiciu w inwestycjach publicznych.

RIRM

drukuj