„Polskie służby od lat czekają na ustawę o kontroli operacyjnej”

Polskie służby od lat czekają na ustawę o kontroli operacyjnej zwraca uwagę dr Łukasz Kister, ekspert ds. bezpieczeństwa. W ten sposób odniósł się on do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. bilingów i podsłuchów.

Trybunał orzekł, że niekonstytucyjna jest część podstaw prawnych kontroli operacyjnej, brak niezależnej kontroli pobierania billingów przez służby i zasad niszczenia podsłuchów osób zaufania publicznego.

Dr Łukasz Kister, podkreśla, że służby spodziewały się takiego wyroku. Problemem jest brak regulacji tego obszaru. Ustawa o kontroli operacyjnej – jak uważa – określiłaby zasady prowadzenia działań służb. Przestrzega, że nie może ona być zbyt szczegółowa.

– Zbyt dużo szczegółów może utrudnić funkcjonowanie służb, natomiast zbyt ogólna ustawa będzie dalej generowała zarzuty o niekonstytucyjność pewnych działań. To musi być dobrze przemyślana ustawa, która będzie uwzględniała zarówno potrzeby służb zarówno o charakterze policyjnym, jak i służb o charakterze specjalnym, tych kontrwywiadowczych i wywiadowczych. To one muszą najskuteczniej działać. Wszystkie stare demokracje na świecie też borykają się z problemami kontroli operacyjnej – tłumaczy dr Łukasz Kister.

Przepisy uznane za niekonstytucyjne stracą moc obowiązującą po 18 miesiącach.

 

RIRM

drukuj