fot. flickr.com

KE wszczęła procedurę przeciwko Węgrom 

Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwko Węgrom, które chcą większej przejrzystości organizacji finansowanych z zagranicy. Zdaniem Komisji Europejskiej węgierska ustawa to „zamach na wolność stowarzyszania”. Tymczasem rząd Węgier nie daje za wygraną. Jak mówi, państwo powinno bronić swojego stanowiska.

Węgry chcą uregulować działalność organizacji pozarządowych wspieranych z zagranicy. Pomóc ma w tym uchwalona w czerwcu  ustawa o przejrzystości właśnie takich organizacji. Zgodnie z ustawą każda organizacja pozarządowa, która otrzymała w ciągu roku co najmniej 24 tysiące euro wsparcia z zagranicy, musi ten fakt zgłosić w sądzie. Będzie miała na to 15 dni. Ponadto organizacje, które zadeklarują, że są wspierane z zagranicy będą musiały niezwłocznie ogłosić to na swojej stronie internetowej, a także w swoich publikacjach.

Rządząca na Węgrzech partia Fidesz, uzasadniając konieczność przyjęcia ustawy, podkreślała, że społeczeństwo powinno wiedzieć, jakie interesy reprezentują dane organizacje, oraz wskazywała wyzwania wiążące się z przepływami pieniędzy z nieprzejrzystych źródeł w związku z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Wczoraj Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwko Węgrom zarzucając im, że uchwalona ustawa o przejrzystości organizacji pozarządowych otrzymujących dotacje z zagranicy jest niezgodna z prawem unijnym w zakresie wolności stowarzyszania się, swobody przepływu kapitału i ochrony życia prywatnego. Komisja Europejska wysłała do Budapesztu tak zwane wezwanie do usunięcia uchybienia, co stanowi pierwszy etap unijnej procedury o naruszenie prawa, która może skończyć się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Rząd Węgier, który dostał miesiąc na odpowiedź, nie daje za wygraną. Rzecznik rządu Węgier odpowiada wprost – nie należy bać się unijnej procedury o naruszenie prawa. Także węgierskie Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że rząd Węgier nie ugnie się pod presją i obstaje przy większej przejrzystości organizacji finansowanych z zagranicy. Ustawa o działalności organizacji pozarządowych wspieranych z zagranicy nie dotyczy organizacji sportowych, wyznaniowych, ani narodowościowych.

TV Trwam News/RIRM

drukuj