fot. visegradgroup.eu/pl

Warszawa: spotkanie ministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej

W Warszawie spotkali się ministrowie obrony Polski, Słowacji, Czech oraz Węgier. Podczas zebrania podsumowali półroczne przewodnictwo naszego kraju w Grupie Wyszehradzkiej.

Grupa V4 to inicjatywa, która stała się już pewną marką współdziałania państw Europy środkowej – Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Ostatnie działania Grupy skupiały się przede wszystkim na wzmocnieniu wschodniej flanki NATO – mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

– Mogę powiedzieć z olbrzymią radością i satysfakcją, że wszystkie kraje V4 uczestniczą w sposób niesłychanie istotny we wzmocnieniu wschodniej flanki NATO – powiedział Antoni Macierewicz.

Wschodnią flankę NATO wzmacniała w 2016 roku Wyszehradzka Grupa Bojowa. Minister Macierewicz wyraził nadzieję, że kolejny dyżur grupy w 2019 roku będzie realizowany wspólnie z siłami zbrojnymi Ukrainy. Jak zaznaczył, zadania Grupy Wyszehradzkiej nie były skupione tylko na państwach członkowskich. Miały wzmocnić obronę całej Unii Europejskiej, a podejmowane inicjatywy były uzupełnieniem działań NATO, a nie ich alternatywą.

– Wyszehrad jest nie tylko naszą wspólną marką, co zawsze podkreślali nasi przyjaciele i bracia czescy, ale jest także inspiracją dla innych krajów Europy, jak we współdziałaniu, współpracy, w  dobrej wymianie doświadczeń, wzmacniać cywilizację zachodnią i jej odporność na wszelkie zagrożenia – podkreślił Antoni Macierewicz.

Ministrowie obrony Słowacji, Czech oraz Węgier dziękowali Antoniemu Macierewiczowi za półroczne prowadzenie prac. Teraz przewodnictwo V4 obejmą Węgry. Już podczas ostatniego spotkania toczyły się rozmowy o planowanych zadaniach. Pojawiła się kwestia południowej flanki NATO oraz jej obrona przed zagrożeniami terrorystycznymi.

TV Trwam News/RIRM

drukuj