fot. twitter.com

KE pochwala plan powiązania funduszy UE z praworządnością

Komisja Europejska podtrzymuje, że plan powiązania funduszy Unii Europejskiej z praworządnością jest dobry. Propozycji przyjrzał się m.in. Europejski Trybunał Obrachunkowy. Audytorzy zaprezentowali swoją opinię w ubiegłym tygodniu. Pomysł ocenili w zasadzie pozytywnie. Wskazali jednak na pewne nieścisłości.

Europejski Trybunał Obrachunkowy zwrócił uwagę na brak jasnych kryteriów, które będą podstawą do cięcia unijnych środków. Nie ma m.in. szczegółowych wytycznych pozwalających określić, co stanowi naruszenie praworządności. Brakuje też procedury postępowania w takich sytuacjach.

Polska od samego początku jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski podziela uwagi, jakie zgłosił Trybunał do projektu.

– Należy podzielić zdanie ETO, że należy zdefiniować, co KE ma na myśli, mówiąc o praworządności. Myślę, że jest rzeczą oczywistą, że fundusze unijne powinny być wydawane zgodnie z prawem, zgodnie z regułami i nie powinno przy tym dochodzić do żadnych nadużyć. Natomiast nie zawsze się tak dzieje. Wszystkie inne kryteria, które mają charakter polityczny, nie powinny być brane pod uwagę – mówi Zdzisław Krasnodębski.

Kolejny krok w sprawie kryteriów wypłaty funduszy UE należy teraz do krajów członkowskich i PE. KE liczy na szybką reakcję w tej sprawie.

W opinii komisarzy, porozumienie w sprawie unijnego budżetu na lata 2021- 2027 powinno zostać zawarte jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami do PE.

KE przedstawiła w maju propozycje powiązania wypłaty unijnych funduszy z praworządnością.

RIRM

drukuj