KE chce stworzenia systemu zezwoleń na podróż do UE

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie systemu zezwoleń na wjazd do Unii Europejskiej. Będzie on dotyczył obywateli krajów, które posiadają ruch bezwizowy z Unią.

Europejski system informacji o podróżach i zezwoleniach ma służyć bezpieczeństwu i lepszej ochronie granic UE.

System połączy różne istniejące już bazy danych, które zawierają dane na temat osób objętych zakazem wjazdu, zaginionych oraz podejrzanych o terroryzm.

Dr Leszek Pietrzak, ekspert ds. bezpieczeństwa, zaznacza, że system może zapobiec nielegalnej imigracji.

– Masowy napływ ludzi do Europy zmusza unijne instytucje do różnego rodzaju przedsięwzięć, które poprawiłyby bezpieczeństwo. W założeniu może to iść w kierunku poprawy bezpieczeństwa, ale też może zrodzić, tak jak wszystko, pewne wypaczenia, jakie będą z tym związane albo po prostu okazać się, że wprowadzone uregulowania są całkowicie nieskuteczne i nie spełniają celu, jaki legł u podstaw wprowadzenia takiego rozwiązania – ocenia dr Leszek Pietrzak.

W myśl propozycji wnioski o zezwolenie na wjazd na teren UE będzie można składać przez internet. Będą ważne 5 lat, a ich planowany koszt to 5 euro.

Osoby poniżej 18 roku życia nie poniosą opłaty za złożony wniosek.

Z obowiązku uzyskania zezwoleń na podróż wyłączeni mają być mieszkańcy regionów z małym ruchem granicznym z krajem UE.

Podobne rozwiązanie stosują Stany Zjednoczone.

RIRM

drukuj