fot. pl.wikipedia.org

Katowice. Dwa konkursy IPN-u o żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Dwa konkursy historyczno-plastyczne, poświęcone pamięci żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ogłosił katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Przedsięwzięcia wpisują się w przypadającą w przyszłym roku 70. rocznicę rozwiązania tej militarnej formacji.

Pierwszy z konkursów to „Częstochowianie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie” i dotyczy żołnierzy związanych z regionem częstochowskim. Drugi, zatytułowany „Od Feldbluzy do Battledressu. Polacy z Wehrmachtu w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie”, odnosi się do żołnierzy z tych terenów woj. śląskiego, które w czasie II wojny światowej zostały włączone w granice hitlerowskich Niemiec.

Jak powiedziała PAP w piątek koordynatorka pierwszego z tych przedsięwzięć Aleksandra Korol-Chudy, celem obu konkursów jest przypomnienie mniej znanych lub zapomnianych żołnierzy walczących w Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

„Chcemy przypomnieć postacie z sąsiedztwa, bohaterów z naszego najbliższego otoczenia. Być może ktoś miał walczącego w tej formacji dziadka, wujka, sąsiada, ma po nich pamiątki, wspomnienia i chciałby się nimi podzielić. Dzięki temu możemy ocalić pamięć o nich” – mówiła koordynatorka.

Zadaniem wszystkich uczestników jest zaprezentowanie sylwetki wybranego żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie związanego odpowiednio z regionem częstochowskim lub z tymi terenami woj. śląskiego, które w 1939 r. zostały włączone w granice III Rzeszy.

Katowicki IPN przypomniał jednocześnie, że zamieszkujący wówczas te ziemie Polacy, podlegali obowiązkowemu poborowi do Wehrmachtu. Część z nich, mimo grożących im i ich rodzinom konsekwencji, dezerterowała i przechodziła na stronę aliantów, wstępując do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

„Pod koniec wojny to głównie oni, dezerterzy z Wermachtu, zasilali szeregi armii gen. Władysława Andersa i dywizji gen. Stanisława Maczka, walcząc o wolność Polski i Europy” – czytamy.

Forma oraz zasady obu konkursów są takie same. Adresowane są do dwóch grup wiekowych. Do udziału w pierwszej kategorii zaproszeni są szczególnie uczniowie gimnazjów lub szkół podstawowych, a w drugiej, starszej – głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także studenci i osoby dorosłe.

Młodsza grupa wiekowa swe zadanie powinna wykonać w formie portfolio, a więc z wykorzystaniem zestawu plansz ze zdjęciami, rycinami, opisami, które „w przystępny sposób” pozwoli poznać historię wybranego żołnierza. Portfolio może być wykonane zarówno w formie elektronicznej, jak i za pomocą tradycyjnych technik plastycznych.

Z kolei starsi uczestnicy muszą wykonać pracę pisemną, przedstawiającą historię i szlak bojowy wybranego żołnierza. Dodatkowo oceniane będą ilustrujące treść fotografie, ryciny czy mapy. W tej kategorii wiekowej praca powinna być wykonana w formie elektronicznej.

Prace konkursowe związane z Częstochową można nadsyłać do 20 lutego 2017 r., a pozostałe – do 20 stycznia 2017 r. Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu planowane jest na marzec, a drugiego na luty. Wszystkie zgłoszenia można przesyłać na adres Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, z odpowiednimi dopiskami. Szczegóły i regulamin można znaleźć na stronie www.katowice.ipn.gov.pl.

Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe. Planowane jest również wydanie zebranych historii w pokonkursowym wydawnictwie.

PAP/RIRM

drukuj