K. Tomaszewski: Lasy Państwowe są gwarantem, że 1/3 terytorium kraju pozostanie w rękach państwa

Lasy Państwowe zarządzają 1/3 terytorium kraju, mając w swoim władaniu obszary skarbu państwa i są gwarantem, że 1/3 terytorium kraju pozostanie w rękach podmiotu publicznego – powiedział w programie „Rozmowy niedokończone” dr Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych

Gość Telewizji Trwam zaznaczył, że prowadzenie gospodarki leśnej to jest prowadzenie działalności, która nie ma swojego odpowiednika we wszystkich państwach, a zwłaszcza w naszej ojczyźnie.

– My od lat dziewięćdziesięciu prowadzimy gospodarkę leśną, realizując bardzo wiele funkcji. Zasadniczą funkcją tej gospodarki jest dostarczanie – na bardzo bezpiecznych z ekologicznego punktu widzenia – na potrzeby gospodarki narodowej surowca drzewnego. Pozyskujemy drewno po to, żeby zasilać tę gałąź przemysłu, która również jest naszą marką, bardzo często nieuświadamianą. Proszę sobie wyobrazić, że na terytorium Polski mamy 10 tys. miejsc przerabiania surowca drzewnego.(…) Muszę powiedzieć, że wartość innych świadczeń, świadczeń niematerialnych, które uzyskujemy dzięki gospodarce leśnej szacujemy na kwotę ok 1,5 mld złotych rocznie – zaznaczył dyrektor Lasów Państwowych.

Dr Konrad Tomaszewski odniósł się także do zarzutów, które mówiły, że Lasy Państwowe nie płacą żadnych podatków.

– Świadczenia typowo podatkowe, tj. podatek leśny, podatek od nieruchomości, także podatek dochodowy – jak to się wszystko zsumuje, to jest 1,5 mld złotych, więc to jest mit, że Lasy Państwowe nie wnoszą wiana na rzecz naszej ojczyzny.(…) Trzeba powiedzieć przy tym, co my – na zasadzie dobrowolnej – wydatkujemy np. dla budownictwa drogowego – ok. 90 mln, na rzecz parków narodowych – ok. 80 mln, na plany urządzenia lasów, wspomagamy szkoły leśne, gromadzenie wiedzy, np. zrobiliśmy wielką inwentaryzację bogactwa przyrodniczego na terenie Puszczy Białowieskiej,(…) która była bardzo mocną odpowiedzią na zarzut, iż działalność leśna nie jest zintegrowana z równoczesną ochroną przyrody – mówił gość „Rozmów niedokończonych”.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych powiedział również, że ruch ekocentryczny można streścić w jednym sformułowaniu: „zostawmy wszystko przyrodzie, ona sobie da radę”.

– Nie ma żadnej sprzeczności między gospodarką leśną, a kształtowaniem różnorodności biologicznej. Jedno wypływa z drugiego. Gospodarka leśna polega na naśladowaniu sił przyrody, a równocześnie jest odpowiedzią na pewne zakłócenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i bez tej gospodarki nie mielibyśmy tej różnorodności, którą mamy.(…) W okresie, w którym żyjemy już nie ma lasów pierwotnych nietkniętych ręką człowieka i aby to udowodnić przeprowadziliśmy na terenie Puszczy Białowieskiej wielką inwentaryzację archeologiczną, która pokazała nam, że w wielu miejscach na terenie tej puszczy była prowadzona działalność rolnicza.(…) Przez te lata, w których zabroniono nam dalej prowadzić gospodarkę leśną, nastąpiły w wielu miejscach w tej puszczy wielkie zaburzenia. Nastąpił rozpad drzewostanów świerkowych – wskazał leśnik.

Dr Konrad Tomaszewski dodał, że Lasy Państwowe to jest taki ostaniec, który zarządza 1/3 terytorium kraju i to mając w swoim władaniu obszary skarbu państwa. Nie ma ojczyzny bez ziemi. Lasy są gwarantem, że 1/3 terytorium kraju pozostanie w rękach państwa, podmiotu publicznego.

RIRM

 

drukuj