Jutro sprawozdanie o postawienie przed TS członków KRRiT

Jutro posłowie z sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej mają zapoznać się ze sprawozdaniem dotyczącym wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego oraz członków KRRiT.

Szef tej komisji poseł Andrzej Halicki z PO na zamkniętym posiedzeniu, stwierdził, że prace nad projektem cały czas trwają. Zapowiedział, że głosowanie nad dokumentem ma zostać przeprowadzone na następnym posiedzeniu izby.

Poseł Andrzej Duda podkreśla, że umożliwi to zapoznanie się wszystkich członków komisji z dokumentem. Jednocześnie przypomina, że podczas poprzednich spotkań politycy PO przegłosowali już wstępną opinię o umorzeniu postępowania.

– Przygotowujemy w tej chwili wniosek mniejszości, który będzie miał formę aktu oskarżenia skierowanego przeciw członkom KRRiT. Zostanie on przedłożony w kontrze do tego sprawozdania, które będą chcieli uchwalić. Uważamy, że państwo prawa absolutnie wymaga tego, by konstytucyjny organ państwa jakim jest KRRiT działał zgodnie z prawem. Tymczasem tutaj doszło do wielokrotnych naruszeń prawa – powiedział poseł Andrzej Duda.

Wstępny wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS czterech członków KRRiT, PiS złożyło w 2012r. W ocenie PiS, KRRiT w trakcie procesu przyznawania koncesji dopuściła się dyskryminacji i nierównego traktowania podmiotów m.in. Fundacji Lux Veritatis – nadawcy TV Trwam.

Zarzuca też członkom rady naruszenie Konstytucji, ustawy o radiofonii i telewizji, kodeksu postępowania administracyjnego oraz konwencji międzynarodowych. Chodzi o pierwszy konkurs na miejsca na tym multipleksie.

– Wniosek, który został złożony przez posłów PiS o postawienie przed TS członków KRRiT był przygotowany bardzo profesjonalnie. Te zarzuty, które tam zostały podniesione w większości przypadków potwierdziły się – dodaje poseł Andrzej Duda.

RIRM

drukuj