fot. flickr.com

Jak będzie wyglądać polityka społeczna UE po pandemii?

Komisja Europejska przedstawiła plan polityki społecznej po obecnym kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Ma on pomóc odbudować gospodarki krajów unijnych.

Cele programu do 2030 roku to m.in. co najmniej 78 procentowe zatrudnienie osób w wieku od 20 do 64 lat, coroczne szkolenia co najmniej 60 proc. wszystkich osób dorosłych, a także zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o co najmniej 15 mln.

Założenia te mają być osiągnięte głównie dzięki przekwalifikowaniu zawodowemu i przesunięciu pracowników z sektorów upadających do sektorów rozwijających się, w szczególności cyfrowego i ekologicznego.

To niezwykle ambitne cele, inną kwestią jest to, jak zostaną zrealizowane – zaznaczyła europoseł, b. minister pracy Elżbieta Rafalska. Wskazała, że priorytetem jest dziś wzrost zatrudnienia, który nie może się odbyć bez kształcenia ustawicznego.

– Jeżeli chodzi o cele związane z ubóstwem, to niestety od lat Unia Europejska nie ma znaczących sukcesów. Niemniej jednak trzeba wyraźnie powiedzieć, że do tych celów muszą być dopasowane ambitne, dobre polityki regionalne, krajowe. Możemy powiedzieć, że Polsce udało się, poprzez własne inwestycje społeczne, znacząco zmniejszyć ubóstwo. W tych założeniach mówi się też o wyprowadzeniu 5 mln dzieci z ubóstwa – mówiła eurodeputowana.

Komisja zachęciła też państwa członkowskie do aktywnego wspierania zatrudnienia na etapie odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19.

UE ma udzielać takiego wsparcia za pośrednictwem wszystkich dostępnych źródeł finansowania, w tym [Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności].

RIRM

drukuj