J. Wiśniewska: Państwa członkowskie UE nawołują do poszanowania praw kobiet, a jednocześnie dopuszczają surogację, która jest ewidentną formą wykorzystywania kobiet

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Jadwiga Wiśniewska, skierowała pytanie do Komisji Europejskiej ws. dostępu do surogacji w Unii Europejskiej. W dokumencie wskazała, że proceder jest niezgodny z wartościami zapisanymi w unijnych traktatach.

Obecnie surogacja dostępna jest w wielu krajach członkowskich. Jadwiga Wiśniewska oceniła, że to: współczesna forma niewolnictwa, handlu ludźmi, dziećmi i wykorzystywanie kobiet.

Europoseł zauważyła też, że praktyka surogacji nasila się szczególnie w krajach, które tylko z pozoru szanują kobiety.

– Obserwujemy swoisty dualizm. Z jednej strony państwa członkowskie nawołują do poszanowania praw kobiet, a z drugiej strony dopuszczają formę surogacji, która jest ewidentną formą wykorzystywania kobiet. Tak naprawdę mamy do czynienia z wykorzystywaniem sytuacji kobiet żyjących w trudnych warunkach losowych. Trudna sytuacja losowa zmusza je do tego, żeby podjąć się tzw. wynajęcia brzucha. To nie chodzi o wynajęcie brzucha, tylko chodzi o macierzyństwo, o to, że każde dziecko ma przyrodzoną godność i w wyniku surogacji zarówno dziecko, matka, jak i macierzyństwo odzierane są z godności – wskazała polityk PiS.

  

Europoseł Jadwiga Wiśniewska przypomniała, że praktykę surogacji potępił w 2015 roku Parlament Europejski. Zaznaczono wówczas, że podważa ona godność kobiety, ponieważ jej ciało jest traktowane jako towar.

RIRM

drukuj