PAP/Mateusz Marek

J. K. Ardanowski: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ma promować polską wieś

Chcemy stworzyć miejsce, gdzie polska wieś będzie mogła pokazać swoje bogactwo i kulturę – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w środę po posiedzeniu Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Placówka ta ma promować polską wieś.

„Instytut będzie się zajmował badaniami nad złożoną historią polskiej wsi i promocją tego wszystkiego, co wieś wniosła i wnosi do życia narodu” – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Dodał, że jego rolą będzie współpraca ze wszystkimi, którzy zajmują się szeroko rozumianą „kulturą wsi”. Jak mówił, Instytut będzie katalogował informacje, gromadził zasoby, tworzył placówki terenowe.

„W tym obiekcie, przed nim i we wszystkich jego salach będzie się naprawdę dużo działo, tu będzie widać i słychać polską wieś” – mówił szef resortu rolnictwa po posiedzeniu Rady Programowej.

Dodał, że „to wszystko, co jest bogactwem polskiej wsi, będzie udostępnione całemu społeczeństwu”. Rolą Instytutu – jak mówił – będzie również pokazanie wkładu, jaki wieś wniosła w dziedzictwo narodowe.

Rada Programowa Instytutu została powołana 16 kwietnia 2019 r. przez ministra Ardanowskiego, który został jej wiceprzewodniczącym. Na czele Rady stoi była premier Beata Szydło. W środę Rada pozytywnie oceniła pierwsze miesiące działalności Instytutu.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Instytut został powołany, gdy ona była szefową rządu. Instytucja ta – jak mówiła – nawiązuje tradycją do utworzonego w 1936 r. Państwowego Instytutu Kultury Wsi. Instytut ma pokazywać piękno polskiej kultury ludowej, twórców ludowych, ma się zajmować działalnością naukową i badawczą dotycząca wsi.

„Rozmawialiśmy o planach, jakie stoją przed Instytutem. Podsumowanie dotychczasowej pracy jest bardzo pozytywne” – powiedziała Beata Szydło na briefingu po posiedzeniu Rady.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi mieści się w gmachu, w którym znajduje się Centralna Biblioteka Rolnicza – na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, tuż przy Placu Zamkowym.

„To będzie miejsce imprez kulturalnych, ale i wydarzeń kulinarnych. Chcemy stworzyć miejsce, gdzie polska wieś będzie mogła pokazać swoje bogactwo, kulturę i zasługi” – poinformował dyrektor Instytutu Karol Krajewski. Dodał, że w dniach 18-20 grudnia w Instytucie będzie zorganizowany kiermasz świąteczny.

Członkowie Rady Programowej podjęli decyzję o powołaniu Centrum Dokumentacji i Historii Niezależnego Ruchu Chłopskiego, a także o współpracy ze Stowarzyszeniem pamięci Jana Pocka – pisarza i poety ludowego. Chcą również przygotować publikacje w ramach projektu „Kanon Kuchni Polskiej”.

W środę Instytut podpisał też list intencyjny o współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych z Lublina.

PAP

drukuj