J. Gowin: Tylko prawdziwa autonomia pozwoli uczelniom spełniać swoją misję

Możliwość przeprowadzania przez uczelnie egzaminów wstępnych na studia oraz zniesienie obowiązku habilitacji – to niektóre z propozycji zawartych w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Założenia nowych przepisów zwanych „Konstytucją dla Nauki” przedstawił dziś, na odbywającym się w Krakowie Narodowym Kongresie Nauki, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin.

Wśród propozycji resortu znalazły się także pomysły dotyczące m.in. nowych zasad finansowania nauki, przyznawania stopni naukowych czy zwiększenia kompetencji rektorów uczelni.

Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił w swoim wystąpieniu, że reforma będzie w głównej mierze realizacją postulatów i założeń środowiska akademickiego i ma posiadać charakter kompleksowy. Dodał, że stanie się tak m.in. poprzez zmniejszenie liczby przepisów oraz integracje kilku ustaw.

– Tylko prawdziwa autonomia pozwoli uczelniom elastycznie reagować i kształtować swoją misję, strukturę i działalność zgodnie z własnymi potrzebami, ambicjami i marzeniami. Tylko autonomia pozwala uszanować i wykorzystać fakt, jak bardzo świat akademicki jest wewnętrznie zróżnicowany i bogaty. Osiągniemy efekt niezwykle istotny, zgodny z kierunkiem rozwoju najlepszych placówek na świecie. Zwiększymy otwartość uczelni na otoczenie społeczne i gospodarcze. Wprowadzimy nową perspektywę niezwiązaną z partykularnymi interesami, rozgrywanymi czasem wewnątrz środowiska akademickiego – powiedział Jarosław Gowin.

Narodowy Kongres Nauki jest podsumowaniem wielomiesięcznej debaty środowiska akademickiego i naukowego nad reformami uczelni. Podczas dwudniowego spotkania w Krakowie zgromadzeni będą dyskutować nad konkretnymi propozycjami regulacji.

Kongres jest także początkiem konsultacji społecznych nowego projektu. Resort nauki i szkolnictwa wyższego chce, by nowa ustawa zaczęła obowiązywać od października 2018 r.

RIRM

drukuj