fot. twitter.com/ipngovpl

IPN prosi o kontakt represjonowanych, którym nie unieważniono orzeczeń za działalność w stanie wojennym

Stołeczna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN prosi o kontakt osoby represjonowane za działania opozycyjne w stanie wojennym, które nie uzyskały jeszcze stwierdzenia nieważności orzeczeń sądów i b. kolegiów ds. wykroczeń, jakie zapadły w Warszawie i na terenie dawnego woj. stołecznego.

„Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie informuje, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego prowadzi działania prawne mające na celu stwierdzenie nieważności orzeczeń sądów oraz byłych kolegiów ds. wykroczeń, które zapadły w Warszawie i na terenie dawnego województwa stołecznego wobec osób podejmujących tego typu działania w okresie obowiązywania stanu wojennego” – głosi komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Warszawie dotyczący stwierdzenia nieważności orzeczeń wydanych w okresie stanu wojennego wobec osób represjonowanych za działania opozycyjne.

Jak podkreślono w komunikacie, osoby pokrzywdzone wydanymi w tych sprawach orzeczeniami sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń, które nie uzyskały jeszcze stwierdzenia ich nieważności, proszone są o kierowanie korespondencji do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, 00-207 Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6, tel. 22-860-70-79, faks 22-860-70-71, mail: [email protected].

 

„Wszelkie działania prokuratora w tej kategorii spraw są prowadzone z urzędu i nie wiążą się z kosztami ponoszonymi przez osoby pokrzywdzone” – dodano w komunikacie podpisanym przez naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prok. Marcina Gołębiewicza.

PAP

drukuj