JESTEM – hasło XXII Spotkania Młodych LEDNICA 2000

„Jestem” to myśl przewodnia XXII Spotkania Młodych LEDNICA 2000. Spotkanie na Polach Lednickich, które każdego roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób, odbędzie się 2 czerwca 2018 roku.

Od 1997 roku, a więc od samego początku, uczestników inicjatywy co roku prowadzi nowe hasło. Dlaczego na najbliższej LEDNICY 2000 będzie ono brzmiało: „Jestem”?

Jest to synteza zapisanego przez o. Jana Górę OP – twórcę lednickich spotkań – i powtarzanego za św. Janem Pawłem II zdania: „Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego”.

– Będziemy na Lednicy wspólnie odkrywać jak cenni jesteśmy w oczach Bożych. Tylko odkrywając i przyjmując miłość Boga, możemy stawać się bezinteresownym darem dla innych. Można powiedzieć, że tegoroczne Spotkanie będzie podróżą w głąb siebie, poszukiwaniem swojego „Jestem” i tylko ktoś zachwycony wielkością daru człowieczeństwa może ten zachwyt przekazywać innym, ponieważ w ten sposób upodabnia się do Boga, który stworzył nas z bezinteresownej miłości – podkreślają organizatorzy w przesłanym komunikacie.

O. Wojciech Prus OP, obecny duszpasterz Spotkań Lednickich, zaznaczył, iż wszyscy pojawiliśmy się na świecie z „jestem”, ponieważ Pan Bóg stworzył nas, by podzielić się z nami Swoim „Jestem”.

– Jeżeli my tym się zachwycamy, sięgamy do swojego wnętrza, do Źródła naszego życia, do duszy, to nagle zaczyna nas ogarniać radość i my stajemy się coraz bardziej JESTEŚ. JESTEM, wystarczy że jestem. Wtedy jest radość bezinteresownej miłości – mówił kapłan.

RIRM/LEDNICA 2000

drukuj