fot. twitter.com/GUS_STAT

GUS: W ubiegłym roku do eksploatacji przekazano 4,2 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki

W 2019 r. w wyniku realizacji inwestycji ochrony środowiska oddano do eksploatacji 56 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 56 tys. m sześc. na dobę – informuje Główny Urząd Statystyczny. W ubiegłym roku powstało też 4,2 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki.

„W 2019 r. w wyniku realizacji inwestycji ochrony środowiska oddano do eksploatacji 56 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 56 tys. m sześc. na dobę, w tym 54 oczyszczalnie ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 50 tys. m sześc. na dobę” – informuje GUS.

Jak podał GUS, do eksploatacji przekazano 4,2 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki oraz ok. 0,6 tys. km sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe.

Z danych Urzędu wynika, że w zakresie ochrony powietrza w ub.r. oddano do użytku urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych o zdolności ok. 81 tys. ton/rok oraz urządzenia do neutralizacji zanieczyszczeń gazowych o zdolności 41 tys. ton/rok.

Ponadto, w 2019 r. oddano do użytku urządzenia i instalacje do unieszkodliwiania odpadów o łącznej wydajności ok. 967 tys. ton/rok (w tym ok. 56 proc. stanowiło unieszkodliwianie odpadów przez składowanie).

Jeśli chodzi o inwestycje gospodarki wodnej, to w ub.r. oddano do użytku urządzenia zaopatrzenia w wodę, czyli ujęcia wody i uzdatniania wody, o łącznej wydajności ok. 87 tys. m sześc. na dobę. Wydajność nowo oddanych ujęć wodnych wyniosła ok. 44 tys. m sześc. na dobę, zaś wydajność stacji uzdatniania wody ok. 43 tys. m sześc. na dobę.

Wybudowano także dwa zbiorniki wodne o łącznej pojemności całkowitej ok. 1,4 mln m sześc.

Powstało też 3 tys. km sieci wodociągowej, poddano regulacji i zabudowie ok. 47 km rzek i potoków górskich oraz wybudowano lub zmodernizowano ok. 25 km wałów przeciwpowodziowych.

PAP

drukuj