GUS przedstawił wstępne dane za listopad

Wzrost zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i spadek bezrobocia to kolejne oznaki świadczące o dobrej koniunkturze w naszym państwie. Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne dane za listopad. Eksperci podkreślają, że takie wyniki są następstwem dobrej polityki gospodarczej i społecznej.

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w listopadzie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,3 proc. w stosunku do października oraz o 4,5 proc. w ujęciu rocznym. Zatrudnienie rośnie przede wszystkim w przemyśle – mówi ekonomista Mariusz Kękuś.

– Najwięcej w przemyśle metalurgicznym, w produkcji urządzeń elektronicznych, przemysł skórzany. To są takie trzy podstawowe gałęzie przemysłu, które brylują, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników. Rośnie też w dużym stopniu produkcja montażowo-budowlana – wskazuje Mariusz Kękuś.

Ze wzrostem zatrudnienia wzrosło także przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto. W listopadzie było to 4610 zł, czyli o 0,8 proc. więcej niż w październiku i 6,5 proc. więcej niż w listopadzie roku ubiegłego. To wynik odpowiedniej polityki gospodarczej i dobrej koniunktury – podkreśla politolog dr Lech Jańczuk.

– Te wskaźniki, które zostały odnotowane za listopad, są bardzo optymistyczne i one wynikają ze zmian strukturalnych w polityce gospodarczej rządu, a więc wzrostu tego popytu konsumpcyjnego i teraz w efekcie wzrostu popytu inwestycyjnego – wskazuje dr Jańczuk.

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik stopy bezrobocia w listopadzie tego roku wyniósł 6,6 proc., podobnie jak w miesiącu ubiegłym. Jest to najniższa wartość od 1991 r. Jednak na tak korzystną zmianę ma bez wątpienia także wpływ obniżenie wieku emerytalnego – przypomina Krzysztof Cieszyński z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie pomorskim.

– Osoby przechodzące na emeryturę w przywróconym wieku – 60, 65 lat – najczęściej są nieaktywne zawodowo, wśród nich są bezrobotni, tak więc osoby te przechodząc na emeryturę zmniejszają grono bezrobotnych – zaznacza Krzysztof Cieszyński.

Zmiany na rynku pracy związane z możliwością wcześniejszego przejścia na emeryturę obowiązują od 1 października. W sumie do 8 grudnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął około 400 tys. wniosków, a uprawnionych do tego jest 410 tys. osób. Wydano już prawie 365 tys. decyzji emerytalnych, z czego 59 proc. dotyczy kobiet. Przeciętna emerytura dla kobiet ma wynosić 1621 zł, a dla mężczyzn 2714 zł.

TV Trwam News/RIRM

drukuj