fot. flickr.com

Generalskie awanse w BOR i policji

Prezydent Andrzej Duda mianował na pierwszy stopień generalski szefa BOR oraz siedmiu oficerów policji – troje zastępców komendanta głównego i czterech komendantów wojewódzkich – poinformowało we wtorek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Stopień generała brygady BOR otrzymał szef Biura Ochrony Rządu płk Andrzej Pawlikowski.

Na stopień nadinspektora policji postanowieniem prezydenta zostali mianowani inspektorzy Andrzej Szymczyk – I zastępca komendanta głównego policji – oraz zastępcy komendanta głównego Jan Lach i Helena Michalak.

Stopnie generalskie w policji otrzymają też komendanci wojewódzcy policji: w Białymstoku – insp. Daniel Kołnierowicz, w Krakowie – insp. Tomasz Miłkowski, w Rzeszowie – insp. Krzysztof Pobuta i w Poznaniu – insp. Tomasz Trawiński.

Uroczystość wręczenia aktów mianowania odbędzie się 2 września w Belwederze.

Pawlikowski jest związany z BOR od 1995 r., był szefem Biura w latach 2005-07, gdy w skład koalicji rządzącej wchodziła PiS. W latach 1997-2001 był szefem ochrony bezpośredniej ministra spraw zagranicznych, a w latach 2004-2005 pełnił funkcję szefa Wydziału Organizacji i Współpracy Międzynarodowej BOR. Był też m.in. stałym członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Terroryzmu.


PAP/RIRM

drukuj