Gdańsk: Zebranie rady Muzeum II Wojny Światowej

Dziś zbiera się rada Muzeum II Wojny Światowej. Wybitni historycy, muzealnicy i kombatanci poznają koncepcję budowy muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Już w przyszłym roku mogą zacząć się prace nad zapowiadaną przez rząd budową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Ich zasadnicza część, według zapowiedzi wiceministra kultury Jarosława Sellina, może zakończyć się w 20. rocznicę wpisania pola bitwy na Westerplatte na listę Pomników Historii, czyli w 2023 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, Westerplatte nie zostało zagospodarowane w sposób adekwatny do swojej ogólnonarodowej rangi oraz międzynarodowego znaczenia. Czynniki takie jak brak jednego zarządcy terenu, problemy komunikacyjne oraz – aż do chwili obecnej – brak spójnej koncepcji na narrację historyczną na terenie Westerplatte pogarszały stan reliktów i infrastruktury pozostałych po Wojskowej Składnicy Tranzytowej. To ma się teraz zmienić. W pierwszej kolejności inwestor będzie musiał wydać decyzję o lokalizacji poszczególnych inwestycji, następnie zostanie zweryfikowane oddziaływanie planowanej budowy na środowisko, tak by docelowo otrzymać zezwolenie na budowę. Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego ma nastąpić 1 września.

TV Trwam News/RIRM

drukuj