G. Oettinger: praworządność kraju warunkiem dla realizowania programów finansowanych UE

Przestrzeganie praworządności przez państwa członkowskie jest warunkiem koniecznym do realizowania w nich programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – oświadczył unijny komisarz ds. budżetu Guenther Oettinger.

Oettinger wskazał, że z tego powodu przedstawiono propozycję prawną, która mówi o tym, że jeśli zobowiązanie do przestrzegania praworządności nie jest przestrzegane, należy zablokować całkowicie lub częściowo finansowanie programów UE.

Europoseł Zdzisław Krasnodębski zwraca uwagę, że cała kwestia tkwi w tym, kto i według jakich warunków będzie ustalał, czy w jakimś kraju jest zagrożona praworządność czy też nie.

– Ja bym podkreślał to, że wszystko zależy od podstawowych definicji. Natomiast jeśli ich nie będzie, to KE będzie decydowała arbitralnie, że w jednym kraju jest zagrożenie praworządności, a w innym kraju go nie ma – mówi Zdzisław Krasnodębski.

Komisja Europejska przedstawiła swój pomysł dotyczący połączenia kwestii praworządności z wypłatą środków Unijnych w maju bieżącego roku. Wiceszef MSZ Konrad Szymański mówił wówczas, że budżet unijny powinien być oparty na przejrzystych kryteriach i solidnych fundamentach prawnych bez dyskrecjonalnych mechanizmów, pozwalających na stosowanie politycznej presji.

RIRM

drukuj