Fundacja Małych Stópek organizuje konkurs pro–life

Fundacja Małych Stópek organizuje konkurs pt. ,,Jestem piękny od poczęcia”. Dzieła wykonane przez uczestników mają odzwierciedlić hasło tegorocznego Marszu dla Życia. Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.

Organizatorzy proponują uczestnikom 4 kategorie konkursowe: plastyczną, literacką, multimedialną oraz projekt szkolnej akcji. Zainteresowani mogą wybrać formę wedle własnego uznania.

Koordynatorka szczecińskiej akcji Marta Mierzejewska zwraca uwagę na główny cel wydarzenia.

– Najważniejsza jest promocja wartości oraz godności ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a także uwrażliwianie na wartość życia osób niepełnosprawnych – wyjaśnia Marta Mierzejewska.

Jak twierdzi pracownik Fundacji Małych Stópek, kształtowanie postawy poszanowania wartości ludzkiego życia jest w dzisiejszym świecie niezwykle ważnym zadaniem.

– W kontekście tak wielu wydarzeń w przestrzeni publicznej, konkurs jest znakomitą okazją do pogłębienia wiedzy pro-life oraz inspiracją do przeprowadzenia z uczniami lekcji na ten temat – wyjaśnia Marta Mierzejewska.

Prace konkursowe można wysyłać od 12 lutego 2018 do 12 marca 2018 r. na adres Fundacji Małych Stópek (ul. św. Ducha  9, 70205 Szczecin)

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://dlazycia.info/konkurs-jestem-piekny-od-poczecia/  

Anna Pleskot/RIRM

drukuj