fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

E. Rafalska z komisarz UE o pracownikach delegowanych

Wyraziłam nasze ubolewanie i zawód oraz rozczarowanie faktem, że Komisja Europejska nie uwzględniła sprzeciwu parlamentów 11 krajów UE wobec propozycji zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych – poinformowała minister Elżbieta Rafalska po spotkaniu z unijną komisarz Marianne Thyssen.

Piłka jest teraz po stronie Parlamentu Europejskiego – oceniła unijna komisarz ds. zatrudnienia, która w czwartek w Warszawie rozmawiała z polską minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Tematem rozmów była między innymi unijna dyrektywa ws. pracowników delegowanych.

Pod koniec lipca Komisja Europejska odrzuciła „żółtą kartkę”, czyli sprzeciw parlamentów 11 krajów UE, w tym Polski, w sprawie propozycji zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych.

Chodzi o przedstawione w marcu propozycje KE, które mogą uderzyć m.in. w polskie firmy, działające na rynku unijnym. Polscy przedsiębiorcy uważają, że realizacja propozycji Brukseli znacznie podniosłaby ich koszty i, co za tym idzie, obniżyła konkurencyjność.

Wyraziłam nasze ubolewania i zawód oraz rozczarowanie z faktu, że Komisja Europejska nie uwzględniła procedury żółtej kartki, nie uwzględniła opinii parlamentów narodowych, jedenastu parlamentów narodowych wyrażających swoje stanowisko ws. zaproponowanej zmiany, które reprezentowały ponad 100 milionów obywateli Unii Europejskiej” – powiedziała w czwartek po spotkaniu z unijną komisarz Rafalska.

Jak podkreśliła, Polska nie popiera wprowadzenia nowego rozwiązania dot. zatrudnienia pracowników delegowanych trwającego ponad 24 miesiące (według propozycji UE, gdy okres delegowania pracownika przekroczy ten okres, powinien on być w pełni objęty przez prawo pracy kraju goszczącego – PAP).

W naszej ocenie doprowadzi to do ograniczenia transgraniczności świadczonych usług; narusza i stanowi zagrożenia dla konkurencyjności naszych firm” – argumentowała szefowa resortu pracy.

Min. Rafalska przypomniała, że procedura żółtej kartki nie jest procedurą nadużywaną i do tej pory była trzykrotnie zastosowana, w tym raz właśnie w odniesieniu do kwestii dyrektywy ws. pracowników delegowanych.

Nasze wątpliwości w żadnym zakresie i innych krajów członkowskich uczestników procedury żółtej kartki nie zostały uwzględnione” – oceniła.

Obecnie firmy, delegujące swoich pracowników do pracy za granicą, muszą im zapewnić jedynie płacę minimalną kraju goszczącego. Tymczasem projekt KE zakłada, że pracownik wysłany przez pracodawcę do innego kraju UE na pewien czas, powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia, jak pracownik lokalny, a nie tylko do płacy minimalnej. Miałby otrzymywać np. premie czy dodatki przysługujące pracownikom lokalnym. Według koncepcji KE, gdy okres delegowania pracownika przekroczy dwa lata, powinien on być w pełni objęty przez prawo pracy kraju goszczącego, co oznacza np. konieczność odprowadzania lokalnych (czyli na Zachodzie wyższych) składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Polskie władze uważają, że zmiany w unijnych przepisach będą niekorzystne dla naszych, konkurujących przede wszystkim ceną, firm świadczących usługi w innych krajach członkowskich. Z Polski pochodzi najwięcej pracowników delegowanych w UE; w 2014 r. było to prawie 430 tysięcy na 1,9 mln (22,3 proc.).

 

 

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj