fot. flickr.com

Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy

Dziś przypada Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. To okazja do zwrócenia uwagi na sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Prezes Wód Polskich, Przemysław Daca, wskazuje, że Polska jest krajem o bardzo dużym niedoborze wody pitnej, stąd musimy zawsze pamiętać o suszy.

O gwałtownym uciekaniu wód w Polsce świadczy m.in. poziom Wisły. Trzy tygodnie temu w stolicy miała ona 312 cm. Teraz poziom rzeki ma 82 cm.

Prezes Wód Polskich, Przemysław Daca, podkreśla, że mamy problem z zatrzymywaniem wody.

– Jeżeli chodzi o gospodarkę wodną, to mamy tendencję, że angażujemy się od kryzysu do kryzysu. Kiedy mamy poważną suszę, wszyscy zaczynają o tym mówić. Kiedy mamy powódź, to znajdują się pieniądze i wszyscy mówią o powodzi, szukając winnych. (…) Jako Wody Polskie prowadzimy szereg działań w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Mamy projekt – jako jeden z nielicznym krajów w Europie – „Stop suszy”, który realizujemy. Jednym z najbardziej spektakularnych i dobrych efektów jest kształtowanie zasobów wodnych na terenach rolnych – mówi Przemysław Daca.

Według szacunków realne możliwości retencji wynoszą w Polsce 15 proc. średniego rocznego odpływu. Aby ten cel osiągnąć, Wody Polskie stosują m.in. różnego rodzaju działania techniczne i nietechniczne. Rezultaty są już widoczne.

W ubiegłym roku przekroczona została bowiem funkcjonująca od kilkudziesięciu lat bariera 6,5 proc. krajowej retencji, która sukcesywnie się powiększa.

RIRM

drukuj