Dzieci z PKRD modliły się w Studzienicznej. „Naszym celem jest niebo”

W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci działające na terenie diecezji ełckiej spotkały się w Sanktuarium Matki Bożej Studzienicznej. W atmosferze radości i modlitwy wspólnota dzieci modliła się za misjonarzy i misjonarki, Kościół w Chinach, Kościół prześladowany, Ojczyznę i dar mądrości dla narodu.

Centralnym punktem spotkania była Msza św., której przewodniczył ks. bp Jerzy Mazur, ordynariusz ełcki, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Ksiądz biskup do radosnych, kochających Boga dzieci mówił o ich pięknym darze bezgranicznej ufności Bogu. Zachęcał je do trwania w niej, do stałej otwartości na dary Ducha Świętego.

Jesteśmy w szkole Maryi. Otwórzmy się na Ducha Świętego, jak Maryja. Pozwólmy Duchowi Świętemu prowadzić się, tak jak uczyniła to Maryja. Pan Bóg już na Chrzcie Świętym udzielił każdemu z was daru mądrości i innych darów. Dzieci zawsze wspaniale wykorzystują Boże dary. Dlaczego? Bo ufają Bogu. Ufajmy zawsze Bogu, który nas kocha, który nas miłuje – powiedział do dzieci ks. bp Jan Mazur.

Tylko wtedy jesteśmy mocni i silni, kiedy Duch Święty umacnia nas swoją mocą –  dodał. Ksiądz biskup zachęcał wiernych, aby prosili Ducha Świętego o pomoc w rozpoznaniu dobra, miłości i piękna tego świata.

Proście zawsze o pomoc Ducha Świętego. On przychodzi nam z pomocą, abyśmy poznawali dobro, prawdę i piękno. Kiedy nie potraficie rozróżnić, co jest dobre, co jest prawdą, co jest pięknem, co jest miłością; wtedy proście Ducha Świętego, aby pomógł wam rozróżnić dobro od zła, prawdę od kłamstwa i fałszu, miłość od nienawiści, piękno od brzydoty. Proście Ducha Świętego, słowami „Przyjdź Duchu Święty”. Pamiętajcie, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego – zaznaczał ks. bp Jan Mazur.

Dzieci i ich opiekunowie z wielką radością przyjęli słowa ordynariusza diecezji ełckiej, który wielokrotnie mówił o tym, że wszyscy jesteśmy misjonarzami; zachęcał do niesienia Chrystusa innym.

Spotkanie PKRD dorocznie gromadzi w Studzienicznej liczne grupy dzieci. Stało się już tradycją, że przypada ono w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Wielką radość z tego czasu, również tego misyjnego zgromadzenia PKRD, wyraził ks. kanonik Wojciech Jabłoński, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Studzienicznej.

To jest szczególne święto. Myślę, że i Ojciec Święty Jan Paweł II raduje się w niebie, i Matka Boża, bo przybyły tu dzieci, ale nie tylko. Dzieci przyjechały ze swoimi duszpasterzami, siostrami zakonnymi, katechetami, nauczycielami, rodzicami i dziadkami. To piękna wspólnota. (…) Ta modlitwa płynie do Pana Boga i na pewno będzie owocna – mówi kustosz.

Kolejne spotkanie dzieci z PKRD planowane jest za tydzień w Sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu.

Spotkanie PKRD w Sanktuarium Matki Bożej Studzienicznej transmitowała TV Trwam:

AD/RIRM

drukuj