By Krzysztof Gabrylewsk…, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52788749

Dymisja po awarii oczyszczalni ścieków „Czajka”

W związku z awarią w oczyszczalni ścieków „Czajka” wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, odpowiedzialny za nadzór dokumentów, dziś pożegna się z pracą – zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak wyjaśnił, przyczyną jest brak jednego przeglądu tunelu z kolektorami.

W związku z awarią kolektorów przesyłających ścieki do „Czajki”, okazało się, że są „dość istotne uchybienia formalne”, a dokładniej brakuje jednego przeglądu pięcioletniego tunelu.

Prezydent Warszawy poinformował, że nie miało to wpływu na samą kwestię awarii, z uwagi na roczne przeglądy o znacznie rozszerzonym zakresie. Jednak, jak przekazał Rafał Trzaskowski, „z pracą pożegna się” wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. To członek zarządu, który był odpowiedzialny za nadzór wszystkich dokumentów.

Trzaskowski zapowiedział, że konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do wszystkich tych, którzy bezpośrednio nadzorowali ten proces. Prezydent Warszawy zlecił też kontrole do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

TV Trwam News/RIRM

drukuj