fot. www.zhr.pl

Druh hm. Feliks Borodzik HR odszedł na Wieczną Wartę…

Nie ma wśród nas śp. Druha Feliksa, od 1991 roku związanego z ZHR, był jego Przewodniczącym (w latach 1995-1999), póżniej wiceprzewodniczącym (w latach 1999-2004), wcześniej Hufcowy ZHP w Sulejówku i Mielcu.

Cichy bohater ostatniej wojny, członek Szarych Szeregów, pod pseudonimami „Lis” i „Michał” żołnierz AK i WiN pod okupacją sowiecką. W 1943 roku był komendantem Roju BS środowiska Szarych Szeregów w Otwocku. Na przełomie 1943 i 1944 z BS utworzył zastęp Grup Szturmowych. Jesienią 1944, w stopniu kaprala podchorążego, był dowódcą jednego z plutonów VII-go Obwodu AK „Obroża”.

Po wojnie spełnił marzenia ze swojego dzieciństwa na Kresach, zawodowo związał się z lotnictwem. Został inżynierem lotnictwa, konstruował i ulepszał samoloty, był pilotem Aeroklubu Warszawskiego. Dla harcerskiej braci w szarych i zielonych mundurach najwyższe pułapy osiągał jako doskonały instruktor, mistrz wychowania do szarej służby poprzez osobisty przykład. Nieodżałowany przyjaciel, wzór doskonałości, spokoju, rozwagi i odpowiedzialności za nasz Związek…

13 kwietnia 2008 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

„ZHR jest moim ostatnim harcerstwem. Tak jak i kiedyś, w harcerstwie zawsze próbowałem coś robić zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Jak mi się to udawało, to nie ja będę oceniał. Dla mnie zawsze, gdy coś w harcerstwie robiłem, było to moją „harcerską służbą”.

CZUWAJ! Cześć Jego Pamięci!

Pogrzeb sp. Druha Feliksa Borodzika odbył się we wtorek (20.08.2013) o godz. 12.00 w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłosnej (ul. Armii Krajowej 34).

Źródło: www.zhr.pl

drukuj