fot. flickr.com

Drugi pakiet programu „Za życiem”

Jesienią bieżącego roku Sejm przyjmie drugi pakiet ustaw programu „Za życiem”. Ma on zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Pakiet będzie dotyczył przede wszystkim zmian w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Główne zmiany będą dotyczyć usprawnienia funkcjonowania warsztatów terapii zawodowej oraz rozwinięcia tzw. zatrudnienia wspieranego, gdzie przy pomocy trenera osoba niepełnosprawna może znaleźć pracę.

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz podkreślił znaczenie takich warsztatów w rozwoju zawodowym osoby niepełnosprawnej.

– Są ważne dla wielu osób niepełnosprawnych, traktują je oni to jako szansę  na podjęcie aktywności zawodowej. Natomiast ta skuteczność (warsztatów) jest niewielka, więc zastanawiamy się nad tym, żeby w ramach warsztatów terapii zajęciowej wdrożyć także program zatrudnienia wspomaganego, który wspierałby warsztaty, żeby stworzyć przy nich kluby dla absolwentów warsztatów. Te osoby niepełnosprawne, które opuszczą warsztaty i podejmą po nich aktywność miały także oparcie w środowisku terapii zajęciowej, w której spędzili ostanie lata – stwierdził Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

Celem programu „Za życiem” jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Opieka ta ma być roztoczona nad kobietami w okresie ciąży, w tym powikłanej, a także porodu, połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

RIRM

drukuj