fot. Krzysztof Świderski i Krzysztof Jasiński

Drugi dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

Trwa Wielki Odpust Tuchowski na południu Polski. Hasłem przewodnim drugiego dnia uroczystości były słowa: „Służebnico Ducha Świętego wspieraj nas w przyjęciu Jego darów”. Odpust zakończy się 8 lipca.

Hasło niedzielnego wydarzenia wybrzmiało mocno podczas homilii na Mszy św. o godz.5.00, której przewodniczył o. Ryszard Bożek CSsR.

„Tam gdzie Maryja jest domownikiem, nie ma miejsca dla diabła” – zapewniał kapłan.

Następnie o. Ryszard Bożek CSsR wyjaśniał, jak Duch Święty czyni z nas nowych ludzi. Jako przykład podał apostołów, ale przede wszystkim Maryję, która „nigdy nie zawiodła Ducha Świętego”.

Po Godzinkach ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o. Kazimierz Pelczarski CSsR przewodniczył Eucharystii o godz. 7.00, kazanie natomiast wygłosił ponownie o. Ryszard Bożek CssR, przekazując to ważne przesłanie o Duchu Świętym i Matce Bożej kolejnym pielgrzymom.

Na Mszę św. o godz. 9.00 przybyła pielgrzymka przedstawicieli samorządu terytorialnego. Przewodniczył jej ks. inf. Adam Kokoszka, który także wygłosił homilię. Na początku zaznaczył on, że kiedy w Piśmie Świętym pierwszy raz mowa jest o Maryi, już napełniona jest Duchem Świętym, a „oddając cześć Maryi, oddajemy cześć samemu Duchowi Świętemu”. Kapłan  uświadamiał, że musimy prosić Matkę Bożą, aby przyszła do nas, byśmy mogli zostać napełnieni Duchem Świętym, tak jak Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety nawiedzonej przez Maryję.

Ks. inf. Adam Kokoszka wskazał, iż cześć oddawana Matce Bożej i wiara katolicka były spoiwem dla narodu polskiego w najtrudniejszych chwilach, pozwoliły zachować tożsamość narodową, nawet gdy Polski nie było na mapie, a niepodległość państwowa jest zawsze owocem suwerenności ducha, niepoddawania się złu. Nawoływał też do pielęgnowania i dowartościowania tradycji i naszych „małych ojczyzn” oraz do modlitwy za przedstawicieli władz samorządowych, aby napełnieni byli Duchem Świętym.

Pielgrzymka żołnierzy Armii Krajowej, kombatantów, żołnierzy represjonowanych i Rycerzy Kolumba przybyła na sumę o godz. 11.00. Mszę św. odprawił oraz homilię wygłosił ks. prałat Władysław Pasiut. Na początku homilii zwrócił on naszą uwagę na wyjątkowość wydarzeń opisywanych przez niedzielną Ewangelię – obecność Ducha Świętego w spotkaniu brzemiennych Maryi i Elżbiety oraz prorockie znaczenie kantyku Matki Najświętszej. Kapłan zaznaczył, że tak, jak Jan Chrzciciel wskazał Zbawiciela, tak Matka Boża Tuchowska, wskazując na swojego Syna – pokazuje nam naszego Zbawiciela.

Mszę św. o godz. 15.00 poprzedziła modlitwa – Koronka do Bożego Miłosierdzia prowadzona przez kleryków WSD w Tuchowie. Doświadczyliśmy też intensywnego, ale na szczęście przelotnego deszczu. W tym czasie przed ołtarzem zebrała się pielgrzymka rowerzystów, motocyklistów i kierowców. Głównym celebransem i kaznodzieją był ks. Grzegorz Grych. Rozpoczął on homilię od zwrócenia uwagi słuchaczy na konieczność ruchu w życiu człowieka, ruchu, który jest związany nie tylko z podróżowaniem, ale z samym życiem. Za przykład dał nam Matkę Bożą, która „poszła z pośpiechem”. Maryja ten entuzjazm i werwę do swojego pośpiechu czerpała z natchnienia Ducha Świętego.

Po nieszporach, które poprowadził neoprezbiter o. Tymoteusz Macioszek, rozpoczęła się Msza św. z procesją eucharystyczną o godz. 18.30. Do Matki Tuchowskiej przybyła wówczas Pielgrzymka uczestników Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Ks. Stanisław Olszak przewodniczył Eucharystii, a także wygłosił do zebranych homilię.

„Przybywamy do Maryi, aby uczyć się od Niej otwartości na dary Ducha Świętego” – rozpoczął kapłan.

Następnie podzielił się z wiernymi świadectwem nawrócenia pewnego uczestnika Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, który stwierdził: „Matka Boża zawróciła mnie ze złej drogi”. Następnie ks. Stanisław Olszak postawił Maryję jako przykład pokory, posłuszeństwa i gotowości do pełnienia woli Bożej, a także cierpliwości i wierności, nawet kiedy jej Syn umierał na krzyżu.

Podczas Wieczoru Maryjnego we wspaniałej atmosferze można było wysłuchać koncertu zespołu „Pokolenia” nawiązującego do dwóch jubileuszy: 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 125. rocznicy przybycia redemptorystów do Tuchowa. Uczestnicy wieczoru mogli wysłuchać pięknych wierszy autorstwa o. Stanisława Podgórskiego i pieśni maryjnych skomponowanych m.in. przez redemptorystów.

Zapraszamy na kolejne dni Wielkiego Odpustu Tuchowskiego! [czytaj więcej

br. Michał Zieliński CSsR/RIRM

drukuj