Dr T. Vinciguerra: Kościół Katolicki w wielu krajach wspiera dostęp do wody

Kościół Katolicki w wielu krajach wspiera dostęp do wody – powiedział dr Tebaldo Vinciguerra z Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju Iustitia et Pax.

Był on jednym z uczestników sesji inaugurującej IX Międzynarodowy Kongres „Katolicy i ekologia – woda dobrem wspólnym”, który trwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Dwudniowe obrady odbywają się przy współpracy z Papieską Radą ds. Kultury, Fundacją Nauki Wiary i Ministerstwem Środowiska.

Dr Tebaldo Vinciguerra w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na zaangażowanie Kościoła wobec problemu wody.

– Głoszenie Ewangelii jednym słowem pociąga za sobą implikację, pracę na rzecz braterstwa, sprawiedliwości, budowania już teraz Królestwa Bożego. W wielu krajach Kościół Katolicki wspiera dostęp osób do wody. Najbardziej rozpowszechniony sposób to budowanie studni w biednych obszarach, instalacja pomp, często także odprowadzanie i systemy zbierania zużytej wody – wskazywał  dr Tebaldo Vinciguerra.   

W obradach biorą udział prelegenci z całego świata, m.in. z Argentyny, Hiszpanii, Włoch i Rosji.

Wydarzenie objął swoim patronatem ks. kard. Zenon Grocholewski, który uczestniczy w kongresie. Patronat medialny objęły Radio Maryja i  TV Trwam.

RIRM

drukuj