Debata w Senacie ws. ustawy o kredytach hipotecznych

Senatorowie debatowali dziś nad ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Ustawa ta przewiduje większą ochronę konsumentów.

Celem zmian jest także, wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy w sprawie konsumenckich umów o kredyt, związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

Podczas debaty, senator Grzegorz Bierecki sprawozdawca projektu, mówił, że ta ustawa zakończy funkcjonowanie na rynku kredytów walutowych.

– Po pierwsze, ta ustawa kończy funkcjonowanie w Polsce tzw. kredytów walutowych, oferowanych polskim obywatelom, uzyskującym dochody w polskich złotych. Druga istotna zmiana dla konsumentów, to zakaz pobierania opłat za wcześniejszą spłatę kredytu, po upływie okresu trzyletniego. Kolejna sprawa to zakaz sprzedaży wiązanej. Bardzo ważna zmiana to obowiązek zaoferowania przez bank planu restrukturyzacji kredytów w sytuacji, w której kredytobiorca ma kłopoty ze spłatą – mówił Grzegorz Bierecki.

Ustawa wprowadza ponadto takie rozwiązania jak: udzielanie kredytów tylko przez banki i SKOK-i; nie będą mogły ich udzielać np. firmy pożyczkowe.

Głosowanie nad ustawą odbędzie się jeszcze dziś.

RIRM

drukuj