fot. twitter.com

Czechy: znicze i kwiaty na polskich grobach w Pradze

Przedstawiciele ambasady i konsulatu RP w Pradze oraz tamtejszego Klubu Polskiego odwiedzili przed dniem Wszystkich Świętych polskie groby na praskich cmentarzach. Kwiaty z biało-czerwoną szarfą złożono tez na grobie Vaclava Havla.

Konsul RP Artur Łukiańczuk, attache obrony płk Jarosław Przybysławski oraz reprezentujący Klub Polski w Pradze Michał Chrząstowski złożyli kwiaty i zapalili znicze na kilkunastu mogiłach, które wybrano spośród 130 znanych polskich miejsc pamięci w praskim okręgu konsularnym.

Łukiańczuk powiedział, że dobiegają końca ostatnie prace przygotowawcze związane z projektem udokumentowania i skatalogowania wszystkim miejsc pamięci związanych z Polską na terenie Republiki Czeskiej. Ma powstać interaktywna mapa służąca wszystkim zainteresowanym historią polskiej obecności w Czechach.

Znicze i kwiaty spoczęły m.in. w wojskowej części cmentarza Olszańskiego na mogiłach ośmiu członków załogi samolotu Halifax polskiego 301 dywizjonu do zadań specjalnych, który w nocy z 28 na 29 grudnia 1944 roku w trakcie powrotu znad zrzutowiska w Polsce do bazy we Włoszech został zestrzelony koło Preszowa na Słowacji. Po wojnie ich zwłoki ekshumowano i pochowano na praskim cmentarzu żołnierzy brytyjskich oraz sprzymierzonych. Nekropolię tę założyła i opiekuje się nią Komisja Grobów Wojennych Commonwealthu.

Znicze zapalono także na grobach Polek i Polaków, które objęte są tzw. programem adopcji. Polega on na „wynajmowaniu” zaniedbanych grobów wybitniejszych osobistości i grobów o dużej wartości artystycznej zainteresowanym osobom i instytucjom na okres 10 lat w zamian za jednorazową opłatę i dokonanie bądź sfinansowanie renowacji grobu. Polskie władze przejęły tego rodzaju opiekę nad 7 grobami.

Dwa z nich, zmarłego w 1884 r. założyciela Stowarzyszenia Polskiego w Pradze Józefa Filipowicza oraz zmarłego w 1877 r. uczestnika powstania styczniowego i zbiega z syberyjskiego zesłania Feliksa Sojkowskiego, zostały odrestaurowane przez fundację Silva Rerum Polonarum dzięki fachowej pracy konserwator zabytków Moniki Jamroziemicz–Filek, która odnawiała również m.in. polskie groby na Ukrainie. Konsul Łukiańczuk powiedział, że pracami konserwatorskimi objęte zostaną wszystkie „adoptowane” polskie groby.

Wśród nich są znajdujące się na cmentarzu Olszańskim groby zmarłej w 1938 r. Wandy z Łopuszańskich Ratzesberger, primo voto Gałczyńskiej oraz Marii Teresy księżnej Poniatowskiej, z domu hrabianki Kinskiej – matek poety K.I. Gałczyńskiego i księcia Józefa Poniatowskiego. Na obu grobach złożono kwiaty i zapalono znicze. Zapłonęły one także na grobie weterana powstania styczniowego, teatrologa i aktora Jerzego Bittera, który osiadł w Pradze i zmarł tutaj w 1903 r.

Na praskim cmentarzu Na Malvazinkach uczczono pamięć zmarłego w 1952 r. profesora Mariana Szyjkowskiego, który w 1925 roku objął nowo utworzoną katedrę polonistyki Uniwersytetu Karola. Został on pochowany w grobie rodzinnym swego czeskiego przyjaciela i uniwersyteckiego następcy Karela Krejczego. Na Malvazinkach pochowany jest także malarz Stefan Kasprzak, uczeń Maxa Szvabinskiego, zmarły również w 1952 r.

Grupa odwiedzająca polskie miejsca pamięci złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie prezydenta Vaclava Havla na cmentarzu w praskiej dzielnicy Vinohrady.

PAP

drukuj