fot. flickr.com

Czechy: rząd za przysposabianiem dzieci przez pary homoseksualne

Czeskie władze opowiedziały się za przysposabianiem dzieci przez pary homoseksualistów. Rząd zatwierdził projekt nowelizacji ustawy o zarejestrowanym partnerstwie.

Umożliwia ona występowania przez homoseksualistów o wspólne przysposobienie biologicznego dziecka jednego z partnerów.

Autorzy projektu wskazują, że partner biologicznego rodzica nie ma obecnie pełnowartościowych praw i obowiązków wobec wychowywanego wspólnie dziecka.

Procedura przysposobienia miałaby być identyczna jak w przypadku współmałżonka, który nie jest biologicznym rodzicem dziecka.

To rażąca niesprawiedliwość oparta na dyktaturze roszczeń, w której zanika pytanie o prawa dziecka – podkreśla ks. prof. Paweł Bortkiewicz, bioetyk.

– Z jednej strony mamy tutaj absurdalne, niczym nieuzasadnione, irracjonalne roszczenia dyktatorskie pewnej grupy ludzi. Z drugiej strony mamy całkowicie zniszczone pojęcie praw dziecka w odniesieniu do tego właśnie podmiotu dramatu. Zauważmy, że dokładnie ten sam mechanizm pojawia się w tzw. czarnych protestach w Polsce. Z jednej strony mamy próbę narzucenia dyktatorskiej, roszczeniowej woli pewnej grupy sfrustrowanych ludzi, a z drugiej strony mamy całkowite zredukowanie podstawowego prawa, jakim jest prawo do życia – zaznacza  ks. prof. Paweł Bortkiewicz.     

Projekt nowelizacji to wspólna inicjatywa czeskich ministrów ds. praw człowieka oraz sprawiedliwości. Negatywne stanowisko wobec nowelizacji deklaruje Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa. Przepisami zajmą się teraz Izba Poselska i Senat.

Jeden z dzienników przypomniał, że w czasie ostatniego czeskiego spisu ludności w 2011 r. w rodzinach jednopłciowych żyło około tysiąca dzieci.

RIRM

drukuj