fot. Wojskowy Instytut Medyczny

Ćwiczenia taktyczno-specjalne Renegade/Sarex 2021

W dniach 17-21.05.2021 odbyła się kolejna edycja ćwiczeń taktyczno-specjalnych Renegade/Sarex 2021. Ostatni etap ćwiczeń miał miejsce w Wojskowym Instytucie Medycznym i obejmował ewakuację poszkodowanych drogą powietrzną. Przebieg ćwiczeń na terenie WIM zaplanowali i skoordynowali instruktorzy Oddziału Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej z Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM.

W akcji prowadzonej na terenie WIM udział wzięły cztery Lotnicze Załogi Poszukiwawczo-Ratownicze z udziałem różnych statków powietrznych. Były to  Mi-8, Mi-17, W3-Sokół i Black Hawk. Oprócz załóg Lotniczych Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych w ćwiczeniu udział brały również załogi PSP, Policji i PCK, które działały na miejscu zdarzenia. Rolę poszkodowanych odgrywali doświadczeni medycy, którzy mogli oceniać jakość procedur ratunkowych oraz akcję poszukiwawczo-ratowniczą. W każdym z czterech śmigłowców transportujących rannych znajdowało się dwóch poszkodowanych, w tym jeden w stanie ciężkim. Taki scenariusz ćwiczeń pozwalał na  sprawdzenie i porównanie działań czterech różnych zespołów medycznych.

Fot. 1; Autor: WIM/Piotr Bławicki

Warto podkreślić, iż ćwiczenia odbywały się w czasie regularnej pracy szpitala. W ich trakcie dwukrotnie lądowały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z prawdziwymi poszkodowanymi. Konieczne było skoordynowanie działań dotyczących ćwiczeń z przyjęciem prawdziwych pacjentów. Wymagało to koordynacji lądowiska, ciągłej łączności z Cywilno-Wojskowym Ośrodkiem Koordynacji Poszukiwania, Ratownictwem Lotniczym oraz Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i zespołami medycznymi.

Wszystkie działania w ramach Ćwiczenia RENEGADE/SAREX 2021 pozwoliły na integrację wielu służb oraz usprawnienie istniejących procedur. Wykorzystanie w ćwiczeniach ratowniczych symulacji medycznej pozwoliło zaś na odwzorowanie realnych warunków zabezpieczenia poszkodowanych. W ćwiczeniach na terenie WIM wzięło udział kilkadziesiąt osób. Byli to lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, zespół transportu medycznego oraz załogi Państwowej Straży Pożarnej JGR8.

Fot. 2; Autor: WIM/Piotr Bławicki

Ćwiczenia były realizowane z wykorzystaniem Szpitala Modułowego (symulacja transportu poszkodowanych) oraz Pracowni Symulacji Medycznej WIM, która pełniła rolę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W tym miejscu zespoły medyczne przeprowadzały przyjęcie pacjentów i postępowanie ratunkowe. Wszystko działo się pod obserwacją instruktorów z CKP WIM, którzy bezpośrednio udzielali informacji zwrotnych.

Część IV etapu ćwiczenia Rengade/Sarex 2021 mający miejsce w WIM był pomyślany i zrealizowany na potrzeby ćwiczeń zespołów medyczno-ratunkowych, usprawniania działania i sprawdzania procedur na wypadek realnego zdarzenia. Wykorzystano do ćwiczeń zasób Szpitala Modułowego. W prawdziwej sytuacji dużego zdarzenia masowego to właśnie Szpital Modułowy może spełnić rolę najważniejszego miejsca zabezpieczającego poszkodowanych. Daje bowiem możliwość dynamicznej modyfikacji infrastruktury do pilnych potrzeb, jego atutem jest bezpośrednie sąsiedztwo lądowiska i możliwość przyjęcia jednocześnie dużej liczby poszkodowanych. Ponadto Szpital Modułowy WIM jest także obiektem, który może być  wykorzystywany do cyklicznego podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego.

Fot. 3; Autor WIM/Piotr Bławicki

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu zaproszenia Wojskowego Instytutu Medycznego do udziału w ćwiczeniach. Zdajemy sobie sprawę, że ćwiczenia nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania wielu instytucji i osób. Dlatego specjalne podziękowania kierujemy do ppłk pil. Mariusza TraczaSali za zaproszenie do udziału w ćwiczeniach. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w realizację ćwiczeń medykom, Państwowej Straży Pożarnej z JRG 8, dzięki której czuliśmy się bezpieczniej podczas lądowania śmigłowców, załogom śmigłowcowym za profesjonalny transport i super umiejętności oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi za pozoracje poszkodowanych.

Wojskowy Instytut Medyczny

 

drukuj