Coraz bliżej przejęcia kopalni Brzeszcze przez Tauron

Coraz bliżej porozumienia w sprawie przejęcia kopalni Brzeszcze przez grupę Tauron. Wczoraj związkowcy i przedstawiciele Tauronu parafowali projekt porozumienia, regulującego kwestie pracownicze w kopalni po tym, jak znajdzie się ona w nowej strukturze.

Dzień wcześniej grupa Tauron i Spółka Restrukturyzacji Kopalń uzgodniły warunki przedwstępnej umowy sprzedaży za symboliczną złotówkę aktywów kopalni Brzeszcze

Do ostatecznego podpisania porozumienia ma dojść w przyszłym tygodniu – mówi Stanisław Kłysz, przewodniczący „Solidarności” w kopani Brzeszcze.

– Dokument zawiera między innymi takie elementy, jak gwarancje dotyczące funkcjonowania kopalni w przyszłości – to znaczy określające widełki wydobycia węgla, sprzedaży. Dokument mówi o przejściu wszystkich pracowników, o gwarancji zatrudnienia przez rok. Mówi o utrzymaniu poziomu wszystkich elementów płacowych. Jest więc szansa, chociaż nie bezpośrednio wchodzimy do Tauronu, ale została utworzona spółka stuprocentowa, do której wejdziemy, a w późniejszym czasie będziemy wchodzić do Tauronu bezpośrednio. Takie są bynajmniej deklaracje. Jest to dla kopalni Brzeszcze jakaś wizja przyszłości. Znając jednak sposoby realizacji wcześniejszych ustaleń jestem bardzo ostrożny, żeby stwierdzić dziś, czy jest to satysfakcjonujące – podkreśla Stanisław Kłysz.

Porozumienie ze stroną związkową ma formalnie zawrzeć spółka Nowe Brzeszcze – Grupa Tauron – taką nazwę będzie nosiła kopalnia w nowej formule.

Zgodnie parafowanym dokumentem zarząd ma kontynuować dotychczas prowadzoną działalność kopalni „przy zachowaniu rachunku ekonomicznego”.

Do finalizacji transakcji potrzebne są także zgody formalne m.in. prezesa UOKiKu.

Kopalnia Brzeszcze to jeden z dawnych zakładów Kompani Węglowej – wydzielony z niej i przejęty przez SRK. Podpisanie porozumienia będzie częścią realizacji ustaleń ze stycznia zawartych między górniczymi związkami zawodowymi a rządem.

Nadal nierozwiązana pozostaje sytuacja innych kopalń dawnej Kompanii Węglowej. Dlatego wciąż aktualna jest zapowiedź czwartkowej manifestacji w Warszawie w obronie całego polskiego górnictwa.

RIRM

drukuj