fot. PAP/Darek Delmanowicz

Chrońmy zabytkowe obiekty drewniane!

17 listopada w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja na temat „Ochrony Zabytkowych Obiektów Drewnianych”. Inicjatorami spotkania są Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Warszawie.

Organizatorzy mają na uwadze problem dotyczący ochrony drewnianych obiektów zabytkowych i liczą na zaangażowanie. Konferencja przyczyni się do upowszechnienia ważnych zagadnień stanowiących wspólne Dziedzictwo Narodowe.

Celem jest prezentacja problemów ochrony zabytków obiektów drewnianych w Polsce, głównie kościołów, chat, skansenów, wiatraków i dworów. Drugą intencją jest  ukazanie propozycji sposobów ich zabezpieczenia przed ogniem, biodeterioracją i wandalizmem.

„Wszystkie elementy posiadające wartość historyczną, należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nadal mogły pełnić konstrukcyjną, funkcjonalną bądź artystyczną rolę. Ich ochrona to nie tylko szukanie metod i środków zabezpieczających, ale także opracowanie odpowiednich przepisów. Realizacja obecnych często prowadzi do usuwania elementów zabytkowych”- czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji Radia Maryja.

Spotkanie o godz. 10.00 otworzy Piotr Waśko, Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział w Poznaniu. Pierwsze wystąpienie zaplanowane jest na godz. 10.30.

W programie wydarzenia przewidziane jest przedstawienie 12 referatów naukowych, w których poruszone zostaną, m.in. następujące zagadnienia:

– Konserwatorskie metody napraw i wzmacniania konstrukcji drewnianych.

– Stan zachowania architektury drewnianej w Polsce i Wielkopolsce.

– Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka.

– Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Konferencja skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką: historyków, konserwatorów, naukowców działających na rzecz ochrony drewnianych zabytków, właścicieli i zarządzających obiektami historycznymi, pożarników oraz ubezpieczycieli.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent m. Poznania oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

RIRM

drukuj