Centrum Życia i Rodziny przeciwne udziałowi ZNP w działaniach mogących deprawować dzieci

,,Brońmy dzieci przed tęczową propagandą” – to tytuł kampanii, jaką prowadzi fundacja Centrum Życia i Rodziny. Akcja jest wyrazem sprzeciwu wobec uczestnictwa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Koalicja promuje ideologiczną koncepcję płci i podważa prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania zgodnie z ich przekonaniami.

O zagrożeniach płynących z tzw. Edukacji Antydyskryminacyjnej mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie mec. Rafał Dorosiński, wiceprezes Centrum Życia i Rodziny.

– W ramach przedmiotu warsztatów z edukacji antydyskryminacyjnej posługuje się pojęciami takimi właśnie jak dyskryminacja, które rozumiane są w sposób niezgodny zarówno z polskim porządkiem prawnym, jak i zapewne z odczuciami większości rodziców. W ramach edukacji antydyskryminacyjnej podważa się fundamentalną rolę małżeństwa, wskazując, że jest to tylko jedna z wielu form życia rodzinnego. W ramach edukacji antydyskryminacyjnej propaguje się określoną, zideologizowaną koncepcję płci, przedstawiając ją w kategoriach Genderowych – wskazywał mec. Rafał Dorosiński.

Poseł Piotr Uścińśki zaapelował do nauczycieli, aby przeanalizowali fakt, że ZNP angażuje się w działania mogące spowodować deprawację dzieci. Poprosił ich też o zastanowienie się nad zmianami w związku lub swoim dalszym uczestnictwie w nim.

Fundacja Centrum Życia i Rodziny zbiera podpisy pod dwoma petycjami w tej sprawie. W jednej wystosowany jest apel do prezesa ZNP o wycofanie się związku z zaangażowania w Koalicję na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Druga kierowana jest do szefowej MEN Anny Zalewskiej o to, by polska szkoła była wolna od tego typu ideologicznych treści. Podpisy składać można na stronie www.bronmydzieci.pl.

RIRM

 

drukuj