Caritas Polska przekazała 40 tys. euro na pomoc dla 835 studentów z Aleppo

Caritas Polska przekazała 40 tys. euro na roczny projekt, dzięki któremu 835 studentów z Aleppo otrzymało pieniądze na pokrycie wydatków związanych ze studiami – poinformowało w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej biuro prasowe Caritas Polska.

Jak czytamy w komunikacie, mieszkańcy Aleppo borykają się z trudną sytuacją materialną, co sprawia, że wielu studentów musi rezygnować z nauki i pójść do pracy. Część osób jednocześnie pracuje i studiuje, by opłacić wpisowe i czesne, kupić książki i niezbędne materiały oraz opłacić transport.

W ramach projektu Caritas Polska studenci uczelni publicznych w Aleppo otrzymali po 25 tys. funtów syryjskich, czyli około 46 euro, co umożliwiło im pokrycie części wydatków. Beneficjenci zostali wybrani spośród najbardziej potrzebujących: osób z rodzin wielodzietnych i przesiedlonych, których dochód wynosi poniżej 120 tys. funtów syryjskich.

Według autorów komunikatu, na zakończenie projektu przeprowadzono badanie, w którym wzięło udział 63 studentów. Ankieta wykazała, że 44 proc. osób jest szczęśliwych z powodu okazanej im pomocy, jednej czwartej wsparcie umożliwiło kontynuowanie studiów, a 5 proc. mogło poświęcić więcej czasu na naukę, gdyż mieli częściowe zabezpieczenie finansowe.

PAP/RIRM

drukuj