Blisko 20 państw połączy się na wspólnej modlitwie różańcowej trwającej od 15 sierpnia do 7 października

W ostatnich tygodniach w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii oraz Nowej Zelandii powstała – wzorem Polski – inicjatywa by w każdym z tych krajów wierni podjęli modlitwę różańcową w obronie katolickiej wiary i ocalenia swych Ojczyzn. W ostatnich dniach do inicjatywy dołączyły Dania, Indie, Panama, Liban, Nigeria, Zimbabwe, Włochy oraz Meksyk.

Modlitwa różańcowa za Ojczyznę będzie dzieliła się na dwa etapy.

Pierwszy będzie polegał na 54. dniowej (jak w Nowennie Pompejańskiej) codziennej modlitwie różańcowej za Ojczyznę trwającej od 15.08 (Wniebowzięcie NMP) do 7.10 (Matki Bożej Różańcowej).

Dla wiernych modlących się indywidualnie będzie to minimum jeden dziesiątek różańca odmawiany codziennie w tym okresie z intencją Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę:

„Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.

W parafiach byłaby to modlitwa za Ojczyznę (z tą samą jak wyżej intencją) cząstką różańca przed jedną Mszą świętą, lub minimum 1 dziesiątek różańca przed każdą Mszą świętą.

Drugi będzie polegał na tym, aby w ostatnim dniu, a więc 7 października, w każdej parafii w Polsce została odprawiona Msza święta za Ojczyznę a po niej (w tej samej intencji jak wyżej) procesja różańcowa ulicami naszych miejscowości.

W każdym z innych krajów modlitwa różańcowa za ich Ojczyzny przyjmie formę manifestacji wiary w sferze publicznej. W niektórych krajach, co wynika

z deklaracji organizatorów, modlitwa będzie miała formę „Różańca do granic”.

Więcej informacji na stronach: www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl

RIRM/krucjatarozancowazaojczyzne.pl

drukuj