By Lowdown - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16021160

BFG przejął kontrolę nad Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przejął kontrolę nad Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym. Wyznaczono już administratora, rozpoczęła się także przymusowa restrukturyzacja banku.

Obecnie trwa proces restrukturyzacji, wyznaczono w tym celu bank pomostowy. W najbliższy weekend do banku BFG S.A. o kapitale 100 mln zł przeniesione zostaną depozyty klientów detalicznych i mikrofirm.

Rachunki wszystkich klientów PBS będą prowadzone na niezmienionych zasadach. Środki zostaną zachowane w całości, a do nowej instytucji zostaną przeniesione także kredyty. Utrudniona będzie natomiast obsługa klientów, a bankowość internetowa zostanie zawieszona. Działać nie będą również karty i bankomaty PBS. Zmiana w tym zakresie może nastąpić we wtorek 21 stycznia.

TV Trwam News

drukuj