fot. siostry-sc.pl

Belgia: kiedy pójdziemy na Eucharystię?

W Belgii wierni Kościoła Katolickiego nadal nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszy Świętej. Nie chodzi tutaj o sprawę pogrzebu czy przyjęcia Sakramentu Małżeństwa.

Przypomnieć należy, że już pod koniec ubiegłego miesiąca Konferencja Episkopatu Belgii wydała oświadczenie, w którym poinformowano, że belgijscy księża biskupi chcą wznowienia celebracji liturgicznych w kościołach i wyrażają wielkie pragnienie wznowienia tych uroczystości w porozumieniu z reprezentantami wszystkich wyznań religijnych w Belgii, a także z Rządem Federalnym i podmiotami państwowymi. Biskupom belgijskim chodziło przy tym również o przestrzeganie standardów sanitarnych mając na uwadze wysoki poziom zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa w Belgii.

Warto poinformować, że w ubiegłym miesiącu koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii, o. Damian Kopytto OMI, osobiście zwrócił się do przedstawicieli władzy kościelnej, sugerując zmiany jakie wprowadzane są w Polsce odnośnie do możliwości uczestnictwa w publicznych celebracjach liturgicznych. Porozumienie z belgijskimi władzami w sprawie organizacji Mszy Świętych w Belgii nie jest jednak proste do osiągnięcia.

Trwają obecnie spotkania przedstawicieli różnych religii, także wyznań chrześcijańskich odnośnie przywrócenia publicznych celebracji liturgicznych. Te spotkania dotyczą zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa. Zwrócono również uwagę na to, że ze względu na dużą liczbę muzułmanów w Belgii do 23 maja trwa ramadan, z tego też względu świątynie nie mogą być otwarte, ponieważ muzułmanie licznie gromadziliby się właśnie w swoich świątyniach na modlitwach. Dlatego najprawdopodobniej już w czerwcu w Belgii kościoły powtórnie zostaną otwarte. Od ubiegłego tygodnia zwiększono możliwość uczestnictwa wiernych w liturgii pogrzebu jak również Sakramentu Małżeństwa. Obecnie może uczestniczyć w pogrzebie i na ślubie 30 osób – mówi o. Damian Kopytto OMI.

Koordynator duszpasterstwa polskiego w Belgii podkreśla także, iż zarówno księżom biskupom belgijskim, jak i wszystkim duszpasterzom polonijnym bardzo zależy na jak najszybszym otwarciu kościołów w celu udzielania Sakramentów Świętych wiernym. Takie pragnienie wyrażają także mieszkający w Belgii wierni Kościoła Katolickiego: Belgowie, Polacy, wspólnoty międzynarodowe.

Dawid Nahajowski, Bruksela

drukuj