Fot. Nasz Dziennik/Marek Borawski

Będzie ogólnopolski protest pracowników sądów i prokuratur

Od 21 do 24 września potrwa protest Solidarności Pracowników Sądownictwa oraz pracowników prokuratury z całego kraju. Uczestnicy protestu przekażą ministrowi sprawiedliwości, Markowi Biernackiemu petycję w której przedstawią swoje postulaty – najważniejszym z nich jest podniesienie płacy pracownikom wymiaru sprawiedliwości.

24 września delegacja protestujących pojedzie do Brukseli, ponieważ dotychczasowe działania prowadzone w Polsce, nie przynoszą zamierzonego skutku.

Grupa urzędników sądowych jest niezbyt lubiana w społeczeństwie, ze względu na tzw. „ciepłe posadki”. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna – zauważa Edyta Odyjas, przewodnicząca międzyzakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa.

– Mamy nadgodziny, są wymuszenia na pracownikach, ludzie są zastraszani, mobingowani, źle traktowani przez sędziów. Mówimy tu o ludziach-urzędnikach, bez których praca w sądzie nie byłaby wykonana. Często się zdarza, że ludzie poświęcają się temu w całości za 1300 – 1400 zł. na rękę. Nasi ludzie coraz więcej zaczynają korzystać z pomocy społecznej. Prócz naszych urzędników też z nami są kuratorzy sądowi, jest także grupa taka zapomniana – ludzie, którzy w ostatnim czasie zamiast resocjalizować i pomagać w resocjalizacji muszą się zajmować papierkami coraz to nowymi, które wymyśla ministerstwo – mówi Edyta Odyjas.  

Manifestacja jest odpowiedzią na m.in. odrzucenie projektu ministra finansów, Mateusza Szczurka dotyczącego zmiany systemu wynagradzania sędziów.

Proponowane przez niego rozwiązania pozwalały na oszczędności, które już 2015 roku można by było przeznaczyć na podwyżki dla pracowników sądów. Przeznaczanie środków na płace tylko dla sędziów ignorując potrzeby innych grup, pogłębia patologiczną sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości – podkreśla Edyta Odyjas.

Projekt ministra finansów spotkał się ze stanowczym sprzeciwem szefa resortu sprawiedliwości, który uzyskał poparcie rządu w tej sprawie.

RIRM

drukuj