fot. flickr.com

Będą zmiany ws. użytkowania gruntów wieczystych

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chce zlikwidowania użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami wielolokalowymi. O sprawie poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”. Od 1 stycznia mieszkańcy tzw. bloków będą mogli zostać właścicielami ziemi, na której budynek stoi.

Resort podkreśla, że celem nowej ustawy ma być ułatwienie przekształcania udziałów w prawo współwłasności gruntu. Obecnie proces ten jest długotrwały i budzi niezadowolenie właścicieli lokali oraz obciążenie dla administracji i sądów.

Poseł Gabriela Masłowska, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów podkreśla, że zmiana przepisów może również zapobiegać nadużyciom, jakim jest podnoszenie przez samorządy opłat za użytkowanie.

– Użytkownicy wieczyści, którzy mieszkają w blokach, na działkach będących własnością gminy czy też Skarbu Państwa uzyskają na własność te działki. Wprowadziliśmy w tym projekcie pomysł, aby przekształcenie to nastąpiło mocą ustawy, ale odpłatnie. W punkcie wyjścia użytkownik wieczysty staje się właścicielem i dokonuje zapłaty za tę własność na takim poziomie, na jakim płaciłby za użytkowanie wieczyste. Chronimy mieszkańców od podwyższania przez samorządy opłat za użytkowanie wieczyste. W wielu miastach, zwłaszcza dużych, są to bardzo duże opłaty – tłumaczy Gabriela Masłowska.

Poseł zwróciła również uwagę, że opłata za przekształcenie będzie mogła prawdopodobnie zostać przez lokatorów uiszczona jednorazowo lub rozłożona na raty.

Obecnie w resorcie trwa określenie szczegółowych zasad i trybu wnoszenia opłaty. W sprawie mają także zostać podjęte konsultacje.

RIRM

drukuj