B. Szydło: przywracamy instytucje, które gwarantują normalne funkcjonowanie

Obowiązkiem państwa jest czynić wszystko, aby poczucie bezpieczeństwa obywateli było jak największe – powiedziała premier Beata Szydło.

Szefowa rządu oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyli w odprawie Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej, dotyczącej programu modernizacyjnego służb mundurowych.

Wcześniej w Godziszach Wielkich przedstawiciele rządu wzięli udział w uroczystości otwarcia sześciu posterunków policji w woj. wielkopolskim.

Premier Beata Szydło podkreśliła, że Polska w ubiegłych latach była „zwijana”.

– To jest niezwykle istotne, aby przywracać ważne urzędy państwowe, instytucje państwowe, komisariaty, urzędy do tych małych miejscowości, tam, gdzie zostały one przez poprzedni rząd zlikwidowane. Polska była „zwijana”. Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości oddaje Polskę obywatelom. Przywracamy wszystkim te ważne instytucje, które gwarantują normalne funkcjonowanie, stabilne życie, godne życie – zaznaczyła premier Beata Szydło.

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak wskazywał, że rząd przyjął program modernizacji służb mundurowych, aby służba funkcjonariuszy mogła odbywać się w odpowiednich warunkach.

– W projekcie budżetu na 2017 rok są przewidziane konkretne pieniądze, które posłużą na odtworzenie, wzmocnienie infrastruktury, które posłużą na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu będą mogli chronić bezpieczeństwo obywateli, które posłużą także na to, żeby wynagrodzenia w policji, w straży pożarnej, straży granicznej były godne. To jest niezwykle ważne – akcentował Mariusz Błaszczak.  

Według szacunków resortu administracji, w latach 2007-2015 zlikwidowano 418 z 817 posterunków. Do reaktywacji zgłoszono w kraju ponad 150 posterunków, które mają być stopniowo odtwarzane. Na ten cel na lata 2017-2020 zarezerwowano 100 mln zł.

RIRM

drukuj