ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje już wnioski o wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów. Pomoc może sięgnąć kwoty do 100 tys. euro rocznie. Mogą się o nią ubiegać grupy, które zadeklarują realizację biznesplanu w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Według Agencji, wspólne działanie kilku producentów jest szansą na obniżenie kosztów funkcjonowania poprzez m.in. wspólne zakupy oraz użytkowanie maszyn i urządzeń. Dzięki zwiększeniu oferty grupa ma również lepszą pozycję negocjacyjną w kontaktach handlowych i ustalaniu warunków sprzedaży.

O innych korzyściach z tworzenia grup i organizacji producenckich mówi Paweł Żuk, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów.

Rolnicy zrzeszając się w grupy producentów mogą też wspólnie inwestować w infrastrukturę związaną zarówno z produkcją, jak i przygotowaniem produktów rolnych do sprzedaży. Wspólne inwestycje obniżają z kolei koszty jednostkowe produktów wprowadzanych przez grupę producentów. Grupa stwarza też możliwości nawiązywania trwałych kontaktów handlowych, zapewnia większą stabilność zbytu produktów, umożliwia prowadzenie pewnych kampanii promocyjnych i reklamowych. Umożliwia również łatwiejszy dostęp do doradztwa dla rolników zrzeszonych w grupie producentów, co też przekłada się na wzrost jakości produkowanych produktów rolnych – wskazuje Paweł Żuk.

Wnioski o przyznanie wsparcia na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 można składać w oddziałach regionalnych Agencji. Można to zrobić osobiście lub też przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Obecny nabór wniosków potrwa do 28 grudnia.

RIRM

drukuj