fot. flickr.com

Akcja Katolicka o deklaracji LGBT+: atak na najmłodszych

Deklaracja LGBT+ to atak na najmłodszych, podjęty w imię źle pojętej tolerancji i rzekomej potrzeby ochrony praw skrajnej mniejszości – w taki sposób Akacja Katolicka oceniła deklarację, którą podpisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Deklaracja LGBT+ podpisana w połowie ubiegłego miesiąca przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego postuluje m.in. wprowadzenie edukacji seksualnej do przedszkoli i szkół według standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Akacja Katolicka wydała we wtorek oświadczenie, w którym wyraziła „stanowczy sprzeciw wobec decyzji prezydenta Warszawy, po podpisaniu deklaracji LGBT+”. W ocenie Akcji dokument ten „wprowadza zamęt i atak na ogromną liczbę niewinnych najmłodszych warszawiaków, w imię źle pojętej tolerancji i rzekomej potrzeby ochrony praw skrajnej mniejszości”.

„To niebezpieczna i zbyt swawolna polityka. Polityka, w której zagubiono poziom społeczno-moralny. Próby wykorzystania władzy samorządowej, prowadzące w konsekwencji do jawnego odrzucenia świętości życia, wyniszczenia człowieka i rodziny, nie mogą zostać przemilczane i zlekceważone, a społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co mu grozi” – czytamy oświadczeniu.

Akcja Katolicka podkreśliła w dokumencie, że przeciwstawia się „kolejnej próbie manipulacji i próbie ustanowienia nowego ładu społecznego”.

„To następne działanie, by zniszczyć więzi tworzące naszą polską tożsamość: katolicką wiarę, silną rodzinę, umiłowanie Ojczyzny i tradycję własnej kultury. Przeciwstawiamy się tzw. +standardom edukacji seksualnej w Europie+, które stanowią narzędzie agresywnej seksualizacji młodego pokolenia, prowadząc do demoralizacji, wynaturzeń i zaburzeń relacji społecznych” – zaznaczono.

Organizacja podkreśliła, że „nie ma przyzwolenia na niszczenie (…) dziecięcej niewinności, na zabużanie (…) harmonijnego wzrostu i dojrzewania, nie ma miejsca na podważanie autorytetu rodziców i szkoły, która ma być pomocą i drogowskazem w rozwoju i pomnażaniu wiedzy, przy całkowitym poszanowaniu godności człowieka”.

PAP/RIRM

drukuj