fot. PAP/Radek Pietruszka

A. Duda: Polacy i Żydzi stawali ramię w ramię w obronie Rzeczypospolitej

Polaków i Żydów łączy wielowiekowe dziedzictwo współistnienia w Rzeczypospolitej, gdzie razem budowaliśmy pomyślność naszych narodów i w obronie której wiele razy stawaliśmy ramię w ramię – mówił prezydent Andrzej Duda w środę w Centrum im. Menachema Begina.

Para prezydencka zwiedziła wystawę „Żydzi w Wojsku Polskim” otwartą tego dnia w Centrum w Jerozolimie.

„Otwierana dzisiaj wystawa przypomina o wspólnych doświadczeniach historycznych, które łączą narody polski i żydowski, oraz o wartościach, które stanowią fundament naszej przyjaźni, takich jak wolność, bezpieczeństwo, tolerancja, wzajemny szacunek, solidarność i przyjaźń” – oświadczył prezydent.

Zaznaczył, że patron Centrum urodził się w Brześciu nad Bugiem jako Mieczysław Biegun; w randze podoficera Wojska Polskiego przybył na ziemię izraelską w 1943 roku w szeregach armii polskiej gen. Władysława Andersa.

„I tutaj właśnie, na tej ziemi, na własną prośbę został zwolniony ze służby po to, by mógł dołączyć do walki o państwo żydowskie, o Izrael, w którego Knesecie zasiadał potem przez dziesięć kadencji od 1949 do 1984 roku i którym rządził potem przez sześć lat jako premier” – mówił Duda.

Podobną decyzję, jak Begin, podjęło wtedy około 2,5 tys. żołnierzy polskich pochodzenia żydowskiego.

„Polscy dowódcy wojskowi i przywódcy polityczni rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie doskonale rozumieli racje Żydów i nie stawiali przeszkód takiemu wyborowi” – zaznaczył prezydent.

Jak mówił, „Polacy żegnali swoich żydowskich współtowarzyszy niedoli na zesłaniu w sowieckich łagrach i towarzyszy broni z armii gen. Władysława Andersa, życząc im powodzenia w walce o odzyskanie własnego państwa”.

„Życzyli im powodzenia, bo wiedzieli, że ta sama droga prowadzi do wolnej Polski i do powstania Izraela, droga wtedy walki zbrojnej” – mówił prezydent.

Jak dodał, w ten sposób urzeczywistniła się tradycyjna polska dewiza: „Za wolność naszą i waszą”.

„Za wolność, której Żydzi razem z Polakami wielokrotnie wcześniej bronili i o którą walczyli wspólnie jako obywatele Rzeczpospolitej” – zaznaczył prezydent.

Prezydent Duda podkreślił, że Polacy i Żydzi przez tysiąc lat mieszkali razem w jednym kraju, a Polska była dla nich „gościnną ziemią Polin, gdzie znajdowali schronienie, uciekając przed prześladowaniami z innych krajów Europy”.

„Niestety Rzeczpospolita przyjaciół, którą przez wieki współtworzyliśmy razem pracując dla wspólnego dobra, budując pomyślność swoich rodzin, miast i wsi, całego kraju, upadła wskutek agresji hitlerowskiej III Rzeszy w 1939 r. i Holokaustu, który na naszą ziemię przynieśli nazistowscy Niemcy” – powiedział Duda.

Jak mówił, okupanci wymordowali sześć milionów obywateli RP, w tym trzy miliony polskich Żydów.

„Ta planowa zagłada była niewyobrażalną zbrodnią. Tragedia ta zmieniła bieg historii i losy naszych narodów” – zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że po II wojnie światowej „naród żydowski zbudował własne państwo, natomiast Polska wróciła na mapę Europy w nowych granicach, zniewolona przez reżim komunistyczny, i dopiero po pół wieku odzyskała suwerenność i rzeczywistą niepodległość”.

„My, Polacy i Żydzi, jesteśmy spadkobiercami naszej długiej i bogatej polsko-żydowskiej wspólnej historii. Mamy za sobą wyjątkowe doświadczenia, i te piękne, i te dramatyczne. Jesteśmy razem dziedzicami Rzeczypospolitej przyjaciół, która wydała tak wielu wybitnych przedstawicieli narodu żydowskiego, w tym również założycieli i przywódców Państwa Izrael” – zauważył Andrzej Duda.

Jak podkreślił, „jesteśmy świadkami odpowiedzialnymi za pamięć i prawdę zwłaszcza o tym, co zdarzyło się w Polsce okupowanej przez Niemców podczas II wojny światowej”.

PAP/RIRM

drukuj