9 mld złotych na inwestycje strukturalne w Polsce

Druga linia warszawskiego metra, tunel kolejowy w Łodzi i nowe linie tramwajowe w kilku polskich miastach – to niektóre z inwestycji infrastrukturalnych, które zostaną dofinansowane ze środków unijnych.

W Warszawie podpisano umowy na 14 tego typu projektów o łącznej wartości blisko 9. miliardów złotych, z czego ok. 5 to środki pochodzące z funduszy UE.

Oprócz stolicy prace będą prowadzone m.in. w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy i Jaworznie.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podczas uroczystości podkreślał, że jest to kolejny silny impuls dla polskiej gospodarki.

– Tym samym realizujemy również naszą Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, strategię, w ramach której chcemy, żeby inwestycje – w tym inwestycje transportowe – były realizowane w całym naszym kraju. Bardzo się cieszę, że te nasze inwestycje nabrały tutaj naprawdę dobrego tempa. Te wszystkie projekty, to co się będzie działo – to jest wysiłek nas wszystkich (…) dla dobra mieszkańców naszego kraju – mówił Jerzy Kwieciński.

Dotychczas w sumie zawarto już 35 umów infrastrukturalnych o wartości ponad 13 mld zł, z czego prawie 7 mld zł to dofinansowanie unijne. Jest to prawie 68 proc. alokacji środków Programu Infrastruktura i Środowisko na transport miejski.

RIRM

drukuj