fot. twitter.com

6. rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II

Sześć lat temu Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Kult Wielkiego Papieża jest ciągle żywy nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach świata.

Tłumy wiernych z całego świata 27 kwietnia 2014 roku przybyły na kanonizację św. Jana Pawła II. Razem z Papieżem Polakiem do chwały ołtarzy został wyniesiony wtedy papież Jan XXIII.

– Byli to dwaj ludzie mężni, pełni parezji Ducha Świętego. Złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia – mówił Ojciec Święty Franciszek.

Kult św. Jana Pawła II 6 lat po kanonizacji jest ciągle żywy.

– On się przejawia w modlitwie do Świętego, ale też w odwoływaniu się do Jego nauczania – podkreślił ks. prof. Marek Chmielewski.

Powstało też wiele dzieł i inicjatyw, którym patronuje Papież Polak, nazywany Janem Pawłem II Wielkim. Wielkim, bo nie tylko nauczał, ale pokazywał, że żyje tym nauczaniem.

– Najważniejsze słowa, które padły to te o odnowie ziemi, o Westerplatte, że każdy musi mieć w życiu jakieś swoje Westerplatte. Zadaniem naszego pokolenia jest dzisiaj pilnować nauczania Jana Pawła II – wspominała teolog Elżbieta Jóźwiak.

Jan Paweł II był także nazywany wielkim przyjacielem młodych. To On był inicjatorem Światowych Dni Młodzieży.

– Nauczał młodzież, jak żyć; pokazywał drogę przez Chrystusa do rodziny, do przyjaźni, do swojej codzienności – zaznaczył ks. Łukasz Michalczewski, dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej.

Wierni i księża w Polsce liczą, że wkrótce św. Jan Paweł II zostanie ogłoszony doktorem Kościoła. Nasz święty Papież w pełni zasługuje na takie miano.

– Po pierwsze dlatego, że jest świętym, a to jest jeden z warunków godności. Po drugie, Jego nauczanie jest bardzo inspirujące i ponadczasowe, wzbogaca Kościół i też Jego nauczanie nadaje nowy nurt – zwrócił uwagę ks. prof. Marek Chmielewski.

To św. Jan Paweł II wyznaczył nowy nurt Kościoła na III tysiąclecie i to w wielu obszarach życia duchowego i społecznego.

TV Trwam News

drukuj